Nya regler för Specialistutbildningen gäller från den 15 april 2024.  Läs mer »

Suicidologi HT24

20 augusti

Plats: Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen

Syftet med denna specialistkurs är att vidareutveckla psykologens förmåga att skapa personliga och förtroliga möten med patienter som är i riskzon för suicid och deras närstående, att göra bedömning av risk samt planera och genomföra adekvata interventioner.

Kursen syftar även till att ge den blivande specialistpsykologen en grund för krissamtal samt att stötta, handleda och utbilda i suicidpreventiva frågor. Kursen ger även fördjupning i arbete med suicidprevention utifrån ett arbetsmiljö-, och ledningsperspektiv; utredning av allvarlig vårdskada (lex Maria), psykologiskt omhändertagande av medarbetare och arbetsgrupp vid allvarlig händelse.

information om kursinnehåll och anmälan

Kursen ackrediteras 1 fördjupningskurs inom Arbets- och organisationspsykologi, Klinisk vuxenpsykologi , Klinisk barn- och ungdomspsykologi, Psykologisk behandling/psykoterapi, Missbruks- och beroendepsykologi, Forensisk psykologi, Hälsopsykologi, Funktionshindrens psykologi, Neuropsykologi.

Kursen godkänns vidare som 1 kurs inom utredning/diagnostik och bedömning för specialisering inom klinisk vuxenpsykologi samt klinisk barn- och ungdomspsykologi.

aug
20

20 augusti

Suicidologi HT24

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen
aug
27

27 augusti

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK AV BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA - DEL1 (EBA1)

Digital utbildning. Kursanordnare : WISEMIND
aug
27

27 augusti

Lärande och hälsa: Utgångspunkter, strategier och metoder för psykologers främjande och förebyggande arbete inom förskola och skola

Digital kurs och Göteborg. Kursanordnare: WISEMIND
aug
29

29 augusti

Evidensbaserad psykologisk bedömning HT24

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen
aug
29

29 augusti

Parterapi i KBT - Integrative behavioral couple therapy

Stockholm, KBT arrangemang