Systemisk Prestationsledning – Avancerad kurs

27 januari

Plats: Stockholm. Kursanordnare : Operantor AB

Du kommer kartlägga organisationen, desss värdeskapande system och processer för att inte tappa sammanhang och samtidigt fördjupa analysen ner till individnivå. Med systemisk prestationsledning tillför du, i samarbete med andra, ett mätbart värde till organisationen som en fungerande enhet.

Det är en praktiskt inriktad kurs där du skall kunna tillämpa de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter du lär dig på kursen. När du är klar kommer du att ha gjort en systemisk analys av ett processproblem, utformat en åtgärd och infört den - i verkligheten. Processproblemet skall vara ett aktuellt, verkligt fall som du kan arbeta med under kursen.

mar
02

02 mars

Introduktionskurs

Göteborg. Kursanordnare : Västra Götalandsregionen
mar
04

04 mars

Psykologisk facilitering

Göteborg. Kursanordnare : Charlotte Henschel & Johan Möller
mar
05

05 mars

Compassionfokuserad terapi (CFT) och självmedkänsla

Göteborg. Kursanordnare : Compassionutbildning.se
mar
09

09 mars

Barn och trauma

Stockholm. Kursanordnare: Karolinska Institutet och Ericastiftelsen
mar
12

12 mars

Unified Protocol för vuxna individuell & gruppbehandling

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi AB