Teamutveckling med certifiering i beteendeförändringsverktyget Habitud för psykologer

05 september

Plats: Stockholm. Kursanordnare : Psykologifabriken

Du är chef eller utvecklar team. Ditt eget eller andras. Du arbetar efter psykologens motto att vara en vetenskaplig praktiker. Du vill både ha god vetenskaplighet och samtidigt omsätta den i konkret handling. Du vill mäta och utvärdera ditt arbete för att kunna se vad som fungerar och inte.

En certifiering i Habitud ger dig som psykolog ett verktyg att kombinera med all din övriga kunskap och kompetens och hjälper dig som utvecklar team att leda de till att göra det som gör skillnad. Kom igång snabbt och lätt med det som forskningen visar skapar framgångsrika team.

aug
21

21 augusti

Emotionsregleringsbehandling i grupp – tilläggsbehandling inriktad mot självskadebeteende

Stockholm. Kursanordnare : Karolinska Institutet
aug
22

22 augusti

Utredningsmetodik barn

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen
aug
22

22 augusti

Utredningsmetodik vuxen

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen
aug
22

22 augusti

Evidensbaserad psykologisk bedömning HT23

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen
aug
22

22 augusti

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK AV BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA - DEL 1

Digital. Kursanordnare : WISEMIND