Teamutveckling med certifiering i beteendeförändringsverktyget Habitud

04 september

Plats: Stockholm. Kursanordnare : Psykologifabriken

Kursen syftar till att ge kursdeltagarna fördjupad förmåga att leda beteendeförändring och teamutveckling inom organisationer.

Särskild vikt läggs vid att kunna mäta ett teams fungerande utifrån åtta principer för framgångsrika team, sätta ihop en handlingsplan utifrån mätningen, följa den och mäta teamet igen. Detta genom praktisk användning av det digitala beteendeförändringsverktyget Habitud. Kursen har ett främjande perspektiv på arbetslivets psykologi.

 information om kursinnehåll och anmälan

mar
06

06 mars

IPT Nivå B

Lund. Kursanordnare : Anjo Consulting AB
mar
07

07 mars

Metakognitiv terapi, MCT

Stockholm. Kursanordnare : Peter Myhr, MCT-Stockholm
mar
11

11 mars

Beteendeinriktad handledarutbildning för psykologer, kurs A

Stockholm. Kursanordnare : Moment Psykologi AB
mar
11

11 mars

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK av barn, ungdomar och vuxna - Del 2

STOCKHOLM OCH DIGITALT DELTAGANDE MÖJLIGT. Kursanordnare : WISEMIND
mar
11

11 mars

I ledarskapets gränsland Ett ledarutvecklingsprogram för ST-psykologer

Sigtuna och delvis distans. Kursanordnare : Psykologpartners W&W