Teamutveckling med certifiering i beteendeförändringsverktyget Habitud

04 september

Plats: Stockholm. Kursanordnare : Psykologifabriken

Kursen syftar till att ge kursdeltagarna fördjupad förmåga att leda beteendeförändring och teamutveckling inom organisationer.

Särskild vikt läggs vid att kunna mäta ett teams fungerande utifrån åtta principer för framgångsrika team, sätta ihop en handlingsplan utifrån mätningen, följa den och mäta teamet igen. Detta genom praktisk användning av det digitala beteendeförändringsverktyget Habitud. Kursen har ett främjande perspektiv på arbetslivets psykologi.

 information om kursinnehåll och anmälan

apr
13

13 april

KBT, NPF och samsjuklighet

Uppsala
apr
17

17 april

Fördjupningsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi

Stockholm. Kursanordnare : Skandinaviens akademi för psykoterapiutbildning
apr
17

17 april

Fördjupningsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi

Stockholm. Kursanordnare : Skandinaviens akademi för psykoterapiutbildning
apr
17

17 april

Utbildning till certifierad användare av Story Stem Assessment Profile (SSAP)

Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen
apr
17

17 april

Psykologen som förändringsledare - Från Beteendeanalys till Systemisk Prestationsledning

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W