Tidsbestämd mentaliseringsbaserad psykoterapi för barn (Time-limited MBT-C), 20 hp

11 november

Plats: Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen

Tidsbegränsad mentaliseringsbaserad psykoterapi för barn är en terapiform som utvecklats för barn i åldrarna 5-11 år. Behandlingen innefattar såväl individuellt psykoterapeutiskt arbete med barnet som föräldrasamtal.

Kursen vänder sig till legitimerade psykologer, legitimerade psykoterapeuter och sökande med grundläggande psykoterapiutbildning som arbetar med behandling av barn och deras föräldrar inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet eller liknande. Den omfattar 20 hp med kursstart 11 november 2020 och avslut 16 juni 2021. För psykologer som gör sin specialistutbildning är den ackrediterad som 2 av 6 specialistkurser; som 2 fördjupningskurser inom psykologisk behandling/psykoterapi samt klinisk barn- och ungdomspsykologi. 

dec
07

07 december

Specialistkurs Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning

Distans: Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
dec
15

15 december

Interpersonell Psykoterapi nivå B

Göteborg. Kursanordnare : Familjeterapimottagningen i Göteborg AB/ Unni Bonnedal tillsammans med Västra Götalandsregionen
jan
11

11 januari

Vetenskap och evidens - En metodkurs inför specialistarbetet

Stockholm och Uppsala. Kursanordnare: KBTPsykologerna
jan
14

14 januari

Neuropsykologisk vuxenpsykiatri

Umeå. Kursanordnare : Psykolog Linda Gjertsson AB.
jan
15

15 januari

Transdiagnostisk behandling för samsjuklig smärta och emotionell problematik

Örebro. Kursanordnare : Örebro universitet