Transdiagnostisk behandling för samsjuklig smärta och emotionell problematik

15 januari

Plats: Örebro. Kursanordnare : Örebro universitet

Kursen behandlar kunskapsområdet smärtpsykologi och utvecklingen av transdiagnostiska ansatser.

Särskilt fokus ligger på teoretisk bakgrund och praktisk tillämpning av en evidensbaserad transdiagnostisk behandling som kombinerar tekniker från KBT-baserad smärtexponering med DBT-baserat arbete med emotionsreglering (s.k. hybridbehandling").

jan
29

29 januari

Certifierad handledningsutbildning för verksamhet, individ och grupp.

Göteborg. Kursanordnare : KBT-gruppen Göteborg
feb
01

01 februari

Utredning och evidensbaserade interventioner vid autismspektrumtillstånd och ADHD

Stockholm. Kursanordnare : Hjärnkunskap AB
feb
02

02 februari

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK, del 2

Stockholm. Kursanordnare : WiseMind AB
feb
03

03 februari

Affektfokuserad psykodynamisk terapi, fördjupning

Göteborg. Kursanordnare : SAPU på uppdrag av Utbildningsenheten för psykologer - Västra Götalandsregionen
feb
03

03 februari

Skriftligt specialistarbete och vetenskaplig metod

Göteborg. Kursanordnare : Västra Götalandsregionen