Traumatisering och traumarelaterad problematik Kurs 2. Behandling, vuxna

27 januari

Plats: Göteborg. Kursanordnare : Västra Götalandsregionen

Kursen är en specialistkurs för psykologer inom området evidensbaserad traumafokuserad behandling.

Deltagaren ska under och efter kursen kunna erbjuda behandling till patienter som uppvisar traumarelaterad problematik. Handledning utgör en stor del av innehållet.

mar
02

02 mars

Introduktionskurs

Göteborg. Kursanordnare : Västra Götalandsregionen
mar
04

04 mars

Psykologisk facilitering

Göteborg. Kursanordnare : Charlotte Henschel & Johan Möller
mar
05

05 mars

Compassionfokuserad terapi (CFT) och självmedkänsla

Göteborg. Kursanordnare : Compassionutbildning.se
mar
09

09 mars

Barn och trauma

Stockholm. Kursanordnare: Karolinska Institutet och Ericastiftelsen
mar
12

12 mars

Unified Protocol för vuxna individuell & gruppbehandling

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi AB