Unified Protocol - 8 dagars specialistkurs, HT 2022

06 oktober

Plats: Göteborg eller digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi

UP är utvecklat av David Barlows forskarteam vid CARD i Boston. Syftet är att ha en gemensam, flexibel behandling för all ångest- och depressionsproblematik. UP bygger på gedigen forskning om affektreglering och känslomässigt undvikande och är en intensiv korttidsbehandling. UP är en evidensbaserad metod. De åtta behandlingsmoduler UP består av är bland de mest beforskade och verksamma behandlingsinterventionerna i KBT för att behandla känslomässiga problem.

I kursen läggs stor tonvikt vid hur kursdeltagarna kan anpassa metoden till sin specifika kliniska praktik, och kursledarna har bred erfarenhet av att tillämpa och handleda på UP i ett stort antal kliniska kontexter. UP är specifikt framtaget för att möjliggöra anpassning till patientens preferenser vid behandling. Utbildningen består av en undervisningsdel på 8 heldagar och är ackrediterad som två specialistkurser inom psykologisk behandling/psykoterapi och klinisk vuxen psykologi. Stor vikt läggs vid konkret färdighetsträning. Kursen kan också tillgodräknas som två breddkurser för de som läser inom annan inriktning. Denna utbildning tillsammans med godkänd handledning och skattning av inspelade sessioner (tillkommer) kan ge certifiering som UP-behandlare.

dec
05

05 december

Specialistkurs Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning

Distans via Zoom. Kursanordnare : Psykologpartners W&W
dec
08

08 december

Neuropsykofarmakologi för psykologer

Stockholm. Kursanordnare : Karolinska Institutet
jan
11

11 januari

LÄRANDE OCH HÄLSA: UTGÅNGSPUNKTER, STRATEGIER OCH METODER FÖR PSYKOLOGERS FRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE INOM FÖRSKOLA OCH SKOLA

GÖTEBORG OCH DIGITALT DELTAGANDE. Kursanordnare : WISEMIND
jan
13

13 januari

Specialistkurs i Handledning och Konsultation

Göteborg. Kursanordnare : Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos
jan
16

16 januari

Klinisk beroendepsykologi

Göteborg/ortsoberoende. Kursanordnare : Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet