Unified Protocol - 8 dagars specialistkurs, VT 2023

02 februari

Plats: Göteborg eller digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi

UP är utvecklat av David Barlows forskarteam vid CARD i Boston. Syftet är att ha en gemensam, flexibel behandling för all ångest- och depressionsproblematik. UP bygger på gedigen forskning om affektreglering och känslomässigt undvikande och är en intensiv korttidsbehandling.

UP är en evidensbaserad metod. De åtta behandlingsmoduler UP består av är bland de mest beforskade och verksamma behandlingsinterventionerna i KBT för att behandla känslomässiga problem. I kursen läggs stor tonvikt vid hur kursdeltagarna kan anpassa metoden till sin specifika kliniska praktik, och kursledarna har bred erfarenhet av att tillämpa och handleda på UP i ett stort antal kliniska kontexter. UP är specifikt framtaget för att möjliggöra anpassning till patientens preferenser vid behandling. Utbildningen består av en undervisningsdel på 8 heldagar och är ackrediterad som två specialistkurser inom psykologisk behandling/psykoterapi och klinisk vuxen psykologi. Stor vikt läggs vid konkret färdighetsträning. Kursen kan också tillgodräknas som två breddkurser för de som läser inom annan inriktning. Denna utbildning tillsammans med godkänd handledning och skattning av inspelade sessioner (tillkommer) kan ge certifiering som UP-behandlare.

 information om kursinnehåll och anmälan

mar
06

06 mars

IPT Nivå B

Lund. Kursanordnare : Anjo Consulting AB
mar
07

07 mars

Metakognitiv terapi, MCT

Stockholm. Kursanordnare : Peter Myhr, MCT-Stockholm
mar
11

11 mars

Beteendeinriktad handledarutbildning för psykologer, kurs A

Stockholm. Kursanordnare : Moment Psykologi AB
mar
11

11 mars

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK av barn, ungdomar och vuxna - Del 2

STOCKHOLM OCH DIGITALT DELTAGANDE MÖJLIGT. Kursanordnare : WISEMIND
mar
11

11 mars

I ledarskapets gränsland Ett ledarutvecklingsprogram för ST-psykologer

Sigtuna och delvis distans. Kursanordnare : Psykologpartners W&W