Utbildning i Dynamic Interpersonal Therapy (DIT)

30 januari

Plats: Stockholm. Kursanordnare: ITB vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

Kursnummer: RA2490.Dynamic Interpersonal Therapy (DIT) är en semi-strukturerad individuell korttidsterapi (16 sessioner) utvecklad för depression och ångest inom primärvård

Manualen utformades av Alexandra Lemma, Peter Fonagy och Mary Target och bygger på psykodynamiska psykoterapeutiska kompetenser som visat sig förknippade med goda terapiresultat hämtade från psykoanalytiska/psykodynamiska behandlingsmodeller. Mer information och kursanmälan: www.Psychology.su.se/itb

 information om kursinnehåll och anmälan

 

feb
09

09 februari

SPECIALISTKURS METAKOGNITIV TERAPI, MCT

Stockholm. Kursanordnare : Peter Myhr, MCT-Stockholm
feb
09

09 februari

Neuropsykologisk vuxenpsykiatri

Zoom. Kursanordnare : Psykolog Linda Gjertsson AB
feb
09

09 februari

Unified Protocol för Barn och Ungdomar, VT23

Göteborg/Digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
feb
14

14 februari

Beteendeanalytisk organisationsutveckling BAOU/OBM

Uppsala. Kursanordnare: Rolf Olofsson BAOU AB
feb
21

21 februari

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK av barn, ungdomar och vuxna - Del 2

Digital kurs. Kursanordnare : WISEMIND