Utbildning i Organisationspsykologi inom Konsultation, Handledning, Coaching, Personligt ledarskap och Teambuilding

27 september

Plats: Stockholm och/eller digitalt på distans med Zoom. Kursanordnare : Risling Partners

Kursen är ackrediterad/godkänd som två fördjupningskurser, inom specialiteterna Arbets- och Organisationspsykologi, samt inom Pedagogisk psykologi och kan eventuellt även godkännas som breddkurs för andra specialiteter, beroende på varje individuell STP’s studieplan.

Utbildningen inriktas på att du utvecklar både dig själv och din förmåga som processledare och din förståelse av det organisatoriska systemet som du ska verka inom. Du får träna att som handledare och konsult hantera olika situationer, att få ihop en grupp och att vara processledare för gruppen samt använda metoder för både coaching, handledning och konsultation. Du får lära hur du utvecklar trygghetsfaktorerna i en organisation och att skapa god anknytning mellan deltagare i en grupp. Du får lära metoder för teambuilding och att utveckla ditt personliga ledarskap. Du får även lära om olika organisationsmodeller och om olika förutsättningar som de ger. Risling Partners arrangerar specialistutbildning för tolfte året i rad. Utbildningen omfattar 16 dagar fördelade på två terminer och beroende på hälsoläget växelvis med fysiska möten i Stockholm och på nätet. Under det gångna året var utbildningen nätbaserad som helhet och kan bli det även i höst beroende på hälsoläget.

nov
01

01 november

Psykologisk facilitering och processtöd

Göteborg. Kursanordnare : Charlotte Henschel, Johan Möller, Helena Tronner
nov
08

08 november

Coreutbildning i ISTDP

Stockholm. Kursanordnare : ISTDP-institutet
nov
08

08 november

IPT Nivå A HT 2021

Göteborg eller digitalt via länk. Kursanordnare : Verksam Psykologi
nov
15

15 november

Interpersonell psykoterapi för tonåringar och unga vuxna, IPT och IPT-A, distans, 15 hp

Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen
nov
15

15 november

Transdiagnostisk behandling av PTSD samt somatisk och psykiatrisk samsjuklighet

Malmö.Kursanordnare : Linda Nordin och Sophia Åkerblom