Utbildning i Tidsbestämd mentaliseringsbaserad psykoterapi för barn (Time-limited MBT-C), 20 hp

13 november

Plats: Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen

Tidsbegränsad MBT-C är en psykoterapiform för barn 5-12 år. Terapiformen, liksom numera utbildningen, är ett resultat av ett internationellt samarbete mellan Ericastiftelsen och forskare och kliniker från England, Nederländerna, Kanada och USA.

Behandlingen innefattar såväl individuellt psykoterapeutiskt arbete med barnet som föräldrasamtal. Kursen vänder sig till legitimerade psykoterapeuter och sökande med grundläggande psykoterapiutbildning som arbetar med behandling av barn och deras föräldrar inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet eller liknande. I utbildningen ingår seminarier, workshops, handledning i grupp samt självstudier av kurslitteratur. Det handledda terapiärendet bedrivs på den egna arbetsplatsen.

nov
20

20 november

Krishantering i arbetslivet

Stockholm. Kursanordnare : BrolinWestrell AB
nov
25

25 november

Beteendemedicinsk beteendeanalys och behandling

Uppsala. Kursanordnare : KBT-Psykologerna
jan
15

15 januari

Fysisk aktivitet & psykisk hälsa: Aktuell forskning och evidensbaserad implementering gällande att arbeta hälsofrämjande, förebyggande och behandlande

Göteborg.Kursanordnare : Psykologiteamet
jan
20

20 januari

Evidensbaserad psykologisk bedömning

Göteborg. Kursanordnare : Västra Götalandsregionen
jan
20

20 januari

Introduktion till evidensbasering: Ledning, samverkan och verksam-hetsförändring (8,5 hp)

Göteborg. Kursanordnare : Göteborgs universitet