Utbildning i Tidsbestämd mentaliseringsbaserad psykoterapi för barn (Time-limited MBT-C), 20 hp

13 november

Plats: Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen

Tidsbegränsad MBT-C är en psykoterapiform för barn 5-12 år. Terapiformen, liksom numera utbildningen, är ett resultat av ett internationellt samarbete mellan Ericastiftelsen och forskare och kliniker från England, Nederländerna, Kanada och USA.

Behandlingen innefattar såväl individuellt psykoterapeutiskt arbete med barnet som föräldrasamtal. Kursen vänder sig till legitimerade psykoterapeuter och sökande med grundläggande psykoterapiutbildning som arbetar med behandling av barn och deras föräldrar inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet eller liknande. I utbildningen ingår seminarier, workshops, handledning i grupp samt självstudier av kurslitteratur. Det handledda terapiärendet bedrivs på den egna arbetsplatsen.

jun
09

09 juni

Interpersonell neurobiologi med klinisk tillämpning

Göteborg. Kursanordnare : Psykologi med mera
jun
15

15 juni

Specialistkurs för psykologer Utveckling av grupper och team

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
aug
26

26 augusti

Affektfokuserad psykodynamisk terapi, introduktion

Göteborg. Kursanordnare : SAPU
aug
27

27 augusti

PARTERAPI I KBT – INTEGRATIVE BEHAVIORAL COUPLE THERAPY (IBCT)

Stockholm eller Digitalt. Kursanordnare : KBT-arrangemang
aug
27

27 augusti

IPT Nivå B med teoretisk fördjupning HT20

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi