Utbildning inom Organisationspsykologi Konsultation, Handledning, Coaching, Personligt ledarskap och Teambuilding

23 september

Plats: Stockholm. Kursanordnare : Risling Partners

Kursbeskrivning: Utbildning inom organisationspsykologi som inriktas på att du både ska utveckla dig själv som konsult och/eller handledare och att utveckla din förståelse av det sammanhang, systemet/organisationen som du ska verka inom.

Detta för att kunna arbeta medvetet som ett förändringsverktyg i en organisation. Du får träna att som handledare och konsult hantera olika situationer, att arbeta i olika organisatoriska sammanhang, att få ihop en grupp och att vara processledare för gruppen samt använda metoder för både coaching, handledning och konsultation. Du får lära hur du utvecklar trygghetsfaktorerna i en organisation och att skapa god anknytning och god kommunikation mellan deltagare i en grupp. 

okt
24

24 oktober

Metakognitiv terapi, MCT

Stockholm. Kursanordnare : Peter Myhr, MCT-Stockholm
okt
24

24 oktober

Specialistkurs i OBM

Stockholm. Kursanordnare Molnar Consulting AB, L&B AB
nov
01

01 november

Introduktion till evidensbasering: Kritisk granskning av kvalitativa studier (6,5 hp)

Göteborg. Kursanordnare: Göteborgs universitet
nov
04

04 november

IPT Nivå A HT 2019

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi AB
nov
13

13 november

Utbildning i Tidsbestämd mentaliseringsbaserad psykoterapi för barn (Time-limited MBT-C), 20 hp

Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen