Utbildning till certifierad användare av Story Stem Assessment Profile (SSAP)

17 april

Plats: Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen

Detta är en fyra dagars utbildning i Story Stem Assessment Profile (SSAP), ett anknytningsrelaterat bedömningsinstrument för barn 4-9 år. Deltagarna får lära sig att administrera och koda SSAP samt om klinisk tillämpning av testet. SSAP är specifikt utformat för kliniska populationer och i synnerhet för barn som varit utsatta för olika former av omsorgsbrist eller övergrepp.

På grund av att testadministreringen sällan upplevs som påträngande eller hotfull för barnet har det visat sig vara ett värdefullt verktyg för att undersöka små barns mentala representationer av anknytning och relationer, både i forskning och i klinisk praktik SSAP har utvecklats vid Great Ormond Street Hospital och Anna Freud National Centre for Children and Families (AFNCCF) i London. Detta är första gången som en utbildning i SSAP arrangeras i Sverige. Den aktuella kursen ges vid Ericastiftelsen med support av AFNCCF. När: 17 april, 8 maj, 15 maj samt 12 juni 2023 Var: Ericastiftelsen, Odengatan 9 i Stockholm Kursavgift: 17 000 kr Genomförande av kursen och examinationsuppgifterna möjliggör att bli certifierad att använda SSAP. Kostnad för certifiering är inkluderad i kursavgiften.

 information om kursinnehåll och anmälan

aug
21

21 augusti

Emotionsregleringsbehandling i grupp – tilläggsbehandling inriktad mot självskadebeteende

Stockholm. Kursanordnare : Karolinska Institutet
aug
22

22 augusti

Utredningsmetodik barn

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen
aug
22

22 augusti

Utredningsmetodik vuxen

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen
aug
22

22 augusti

Evidensbaserad psykologisk bedömning HT23

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen
aug
22

22 augusti

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK AV BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA - DEL 1

Digital. Kursanordnare : WISEMIND