Utredningsmetodik 0-6 år: små barn med utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar

06 november

Plats: Stockholm. Kursanordnare : Karolinska Institutet

I den här digitala kursen som omfattar utredning av barn upp till 5 år, får du fördjupa dina kunskaper och färdigheter i att både ta tillvara andra professioners utredningar och att själv kartlägga, utreda och diagnosticera utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar på ett strukturerat och metodologiskt medvetet sätt.

Kursen ger dig färdigheter i att administrera och tolka SON-R, Griffiths III samt ADOS-2 Knattemodulen (Observera förkunskapskravet angående ADOS-2 grundkurs). Under kursen behöver du tillgång till patienter som är aktuella för utredning. Boka gärna fler patienter för att säkerställa att du kan redovisa två utredningsärenden. Kurslänk https://utbildning.ki.se/uppdragsutbildning/kursutbud/utredningsmetodik-0-6-ar-specialistkursackrediterad-sma-barn-med

 information om kursinnehåll och anmälan

apr
13

13 april

KBT, NPF och samsjuklighet

Uppsala
apr
17

17 april

Fördjupningsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi

Stockholm. Kursanordnare : Skandinaviens akademi för psykoterapiutbildning
apr
17

17 april

Fördjupningsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi

Stockholm. Kursanordnare : Skandinaviens akademi för psykoterapiutbildning
apr
17

17 april

Utbildning till certifierad användare av Story Stem Assessment Profile (SSAP)

Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen
apr
17

17 april

Psykologen som förändringsledare - Från Beteendeanalys till Systemisk Prestationsledning

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W