Utredningsmetodik 6-18 år specialistkursackrediterad: adhd, autism och andra utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar

26 oktober

Plats: Stockholm. Kursanordnare : Karolinska Institutet

Den sammantagna kunskapen om barnets/ungdomen styrkor, svårigheter, behov och förutsättningar i vardagen kan vara svåra att överblicka för den enskilda klinikern eftersom utredningen av barnets utveckling, beteende och kognition ofta görs på olika håll. Den här kursen, som omfattar utredning av barn från förskoleklass och uppåt, syftar till att deltagaren ska fördjupa sina kunskaper och färdigheter i att både ta tillvara andra professioners utredningar och att själv kartlägga och utreda kognitiva förmågor samt diagnosticera utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar på ett strukturerat och metodologiskt medvetet sätt.

Kursen som är webbaserad, tar ett helhetsgrepp om utredningsmetodik och innefattar moment från den inledande kontakten till uppföljningen med vårdnadshavare och skola. Kurslänk: https://utbildning.ki.se/uppdragsutbildning/kursutbud/utredningsmetodik-6-18-ar-specialistkursackrediterad-adhd-autism-och

 information om kursinnehåll och anmälan

apr
13

13 april

KBT, NPF och samsjuklighet

Uppsala
apr
17

17 april

Fördjupningsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi

Stockholm. Kursanordnare : Skandinaviens akademi för psykoterapiutbildning
apr
17

17 april

Fördjupningsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi

Stockholm. Kursanordnare : Skandinaviens akademi för psykoterapiutbildning
apr
17

17 april

Utbildning till certifierad användare av Story Stem Assessment Profile (SSAP)

Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen
apr
17

17 april

Psykologen som förändringsledare - Från Beteendeanalys till Systemisk Prestationsledning

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W