Nya regler för Specialistutbildningen gäller från den 15 april 2024.  Läs mer »

Utredningsmetodik 6-18 år specialistkursackrediterad: adhd, autism och andra utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar

26 oktober

Plats: Stockholm. Kursanordnare : Karolinska Institutet

Den sammantagna kunskapen om barnets/ungdomen styrkor, svårigheter, behov och förutsättningar i vardagen kan vara svåra att överblicka för den enskilda klinikern eftersom utredningen av barnets utveckling, beteende och kognition ofta görs på olika håll. Den här kursen, som omfattar utredning av barn från förskoleklass och uppåt, syftar till att deltagaren ska fördjupa sina kunskaper och färdigheter i att både ta tillvara andra professioners utredningar och att själv kartlägga och utreda kognitiva förmågor samt diagnosticera utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar på ett strukturerat och metodologiskt medvetet sätt.

Kursen som är webbaserad, tar ett helhetsgrepp om utredningsmetodik och innefattar moment från den inledande kontakten till uppföljningen med vårdnadshavare och skola. Kurslänk: https://utbildning.ki.se/uppdragsutbildning/kursutbud/utredningsmetodik-6-18-ar-specialistkursackrediterad-adhd-autism-och

 information om kursinnehåll och anmälan

apr
22

22 april

OBM steg 1 - två dagar

Stockholm. Kursanordnare: L&B AB, Havinder & Carlström
apr
23

23 april

Utbildning till certifierad användare av Story Stem Assessment Profile (SSAP), 7,5 hp

Stockholm. Kursanordnare: Ericastiftelsen
maj
06

06 maj

Emotional Awareness and Expression Therapy vid funktionella somatiska syndrom (EAET)

Stockholm. Kursanordnare: Uppdragsutbildningen vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
maj
13

13 maj

Somatisk differentialdiagnostik vid utredning av barn och vuxna

Stockholm. Kursanordnare : Hjärnkunskap
maj
13

13 maj

IPT-Interpersonell psykoterapi teoretisk utbildning Nivå A + Utbildningshandledning Nivå B

Digitalt. Kursanordnare:Linneuniversitetet psykologiska institutionen