Utredningsmetodik barn HT22

24 augusti

Plats: Göteborg. Kursanordnare : Västra Götalandsregionen - Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin

Kursen är en specialistkurs i psykologisk utredning av barn, och syftar till att ge deltagaren fördjupad förmåga att genomföra barnutredningar på ett ändamålsenligt och flexibelt sätt, där verksamhetens uppdrag och mål balanseras med barnets/familjens specifika förutsättningar och ett aktivt barnperspektiv.

Målsättningen är att psykologen efter genomgången utbildning skall ha ökad förmåga att i samarbete med barn, familj och tredje part genomföra utredningar som leder till faktiska förändringar för barnet. Målgrupp är psykologer som regelbundet genomför någon form av psykologisk utredning med barn i förskole/grundskoleålder (3-15 år) och som har god kännedom om evidensbaserad utredning, psykometri och testmetodik, samt sitt eget kliniska fält. Fokus ligger på praktisk metod med utgångspunkt i deltagarens kliniska uppdrag.

aug
22

22 augusti

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK AV BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA - DEL 1

Digitalt. Kursanordnare : WISEMIND
aug
23

23 augusti

Skriftligt specialistarbete och vetenskaplig metod

Göteborg. Kursanordnare : Västra Götalandsregionen
aug
24

24 augusti

Utredningsmetodik barn HT22

Göteborg. Kursanordnare : Västra Götalandsregionen - Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin
aug
24

24 augusti

Utredningsmetodik vuxen

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen
aug
24

24 augusti

Bildterapi som komplement till samtal på psykodynamisk grund

Digitala möten på Zoom och fysiskt möte i Malmö. Kursanordnare : Existensia, Elisabeth Engström Franzén