Utredningsmetodik barn HT22

24 augusti

Plats: Göteborg. Kursanordnare : Västra Götalandsregionen - Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin

Kursen är en specialistkurs i psykologisk utredning av barn, och syftar till att ge deltagaren fördjupad förmåga att genomföra barnutredningar på ett ändamålsenligt och flexibelt sätt, där verksamhetens uppdrag och mål balanseras med barnets/familjens specifika förutsättningar och ett aktivt barnperspektiv.

Målsättningen är att psykologen efter genomgången utbildning skall ha ökad förmåga att i samarbete med barn, familj och tredje part genomföra utredningar som leder till faktiska förändringar för barnet. Målgrupp är psykologer som regelbundet genomför någon form av psykologisk utredning med barn i förskole/grundskoleålder (3-15 år) och som har god kännedom om evidensbaserad utredning, psykometri och testmetodik, samt sitt eget kliniska fält. Fokus ligger på praktisk metod med utgångspunkt i deltagarens kliniska uppdrag.

sep
29

29 september

Neurovetenskaplig teori och anpassningar av behandling, utredning och andra interventioner vid NPF

Stockholm. Kursanordnare : Katarina A Sörngård och Maria Bühler
sep
29

29 september

Unified Protocol för Barn och Ungdomar, HT22

Göteborg eller digitalt. Kursanordnare :Verksam Psykologi
okt
03

03 oktober

Metakognitiv terapi, MCT

Stockholm. Kursanordnare : Peter Myhr, MCT-Stockholm
okt
04

04 oktober

Psykologisk facilitering och processtöd

Göteborg. Kursanordnare : Johan Möller, Charlotte Henschel, Helena Tronner
okt
06

06 oktober

Unified Protocol - 8 dagars specialistkurs, HT 2022

Göteborg eller digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi