Utredningsmetodik vuxen

24 augusti

Plats: Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen

Kursen är en specialistkurs och riktar sig till verksamma STP-psykologer, färdiga specialister och erfarna kliniker som har genomgått kursen ”Evidensbaserad bedömning”, eller på annat sätt tillgodogjort sig motsvarande kurs.

Syftet med kursen är att ge deltagarna en fördjupad förmåga att genomföra evidensbaserad psykologisk utredning av vuxna med komplex problematik med utgångspunkt i patientens och verksamhetens möjligheter och resurser. I kursen tränas förmåga att genomföra testning och tolka testningsresultat samt utforma utlåtande och ge anpassad återkoppling. Kursdeltagaren ska under kursen arbeta med två pågående utredningar inom sin verksamhet. Kursens upplägg omfattar fem kursdagar och eget arbete i klinisk verksamhet.

okt
04

04 oktober

Psykologisk facilitering och processtöd

Göteborg. Kursanordnare : Johan Möller, Charlotte Henschel, Helena Tronner
okt
06

06 oktober

Unified Protocol - 8 dagars specialistkurs, HT 2022

Göteborg eller digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
okt
07

07 oktober

Specialistkurs Handledning utifrån beteendeanalys

Distanskurs med möjlighet till examination i Göteborg. Kursanordnare : Psykologpartners W&W
okt
10

10 oktober

OBM steg 2

Malmö. Kursanordnare: L&B AB, Havinder & Carlström
okt
10

10 oktober

Compassion fokuserad terapi för psykiatri och primärvård

Göteborg. Kursanordnare : KBT-gruppen Göteborg