Utredningsmetodik vuxen

24 augusti

Plats: Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen

Kursen är en specialistkurs och riktar sig till verksamma STP-psykologer, färdiga specialister och erfarna kliniker som har genomgått kursen ”Evidensbaserad bedömning”, eller på annat sätt tillgodogjort sig motsvarande kurs.

Syftet med kursen är att ge deltagarna en fördjupad förmåga att genomföra evidensbaserad psykologisk utredning av vuxna med komplex problematik med utgångspunkt i patientens och verksamhetens möjligheter och resurser. I kursen tränas förmåga att genomföra testning och tolka testningsresultat samt utforma utlåtande och ge anpassad återkoppling. Kursdeltagaren ska under kursen arbeta med två pågående utredningar inom sin verksamhet. Kursens upplägg omfattar fem kursdagar och eget arbete i klinisk verksamhet.

aug
22

22 augusti

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK AV BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA - DEL 1

Digitalt. Kursanordnare : WISEMIND
aug
23

23 augusti

Skriftligt specialistarbete och vetenskaplig metod

Göteborg. Kursanordnare : Västra Götalandsregionen
aug
24

24 augusti

Utredningsmetodik vuxen

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen
aug
24

24 augusti

Bildterapi som komplement till samtal på psykodynamisk grund

Digitala möten på Zoom och fysiskt möte i Malmö. Kursanordnare : Existensia, Elisabeth Engström Franzén
aug
25

25 augusti

Målmedveten träning för psykologer (deliberate practice)

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen