Utveckling av grupper och team

19 augusti

Plats: Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB

Denna kurs ger deltagaren en aktuell uppdatering på forskning kring grupputveckling samt konkreta metoder för hur man skapar välfungerande och effektiva team. I kursen arbetar vi med utmaningar som grupper möter i dagens arbetsliv samt tränar på interventioner som syftar till att förbättra funktionaliteten i grupper.

Kursen ger också deltagaren en rad övningar och metoder för att konkret arbeta med grupputveckling. Kursens teoretiska innehåll och metoder bygger på mångårig erfarenhet inom området och utgår från aktuell evidensbaserad psykologisk praktik. Vidare ger kursen certifiering i instrumentet Team Pro Inventory (TPI), som är ett kartläggningsinstrument avsett att användas i samband med grupputveckling. Kursen går också igenom de vanligaste instrumenten som används i grupp och teamutveckling. Denna utbildning ger vidare en fördjupad förståelse för gruppers utmaningar i dagens samtid.

jan
15

15 januari

Fysisk aktivitet & psykisk hälsa: Aktuell forskning och evidensbaserad implementering gällande att arbeta hälsofrämjande, förebyggande och behandlande

Göteborg.Kursanordnare : Psykologiteamet
jan
17

17 januari

Fördjupning i Affektfokuserad Psykodynamisk terapi

Stockholm. Kursanordnare : SAPU
jan
20

20 januari

Evidensbaserad psykologisk bedömning

Göteborg. Kursanordnare : Västra Götalandsregionen
jan
20

20 januari

Introduktion till evidensbasering: Ledning, samverkan och verksam-hetsförändring (8,5 hp)

Göteborg. Kursanordnare : Göteborgs universitet
jan
20

20 januari

Evidens i praktiken: förändring av verksamheter utifrån evidens (15 hp)

Göteborg. Kursanordnare : Göteborgs universitet