Utveckling av grupper och team

19 augusti

Plats: Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB

Denna kurs ger deltagaren en aktuell uppdatering på forskning kring grupputveckling samt konkreta metoder för hur man skapar välfungerande och effektiva team. I kursen arbetar vi med utmaningar som grupper möter i dagens arbetsliv samt tränar på interventioner som syftar till att förbättra funktionaliteten i grupper.

Kursen ger också deltagaren en rad övningar och metoder för att konkret arbeta med grupputveckling. Kursens teoretiska innehåll och metoder bygger på mångårig erfarenhet inom området och utgår från aktuell evidensbaserad psykologisk praktik. Vidare ger kursen certifiering i instrumentet Team Pro Inventory (TPI), som är ett kartläggningsinstrument avsett att användas i samband med grupputveckling. Kursen går också igenom de vanligaste instrumenten som används i grupp och teamutveckling. Denna utbildning ger vidare en fördjupad förståelse för gruppers utmaningar i dagens samtid.

aug
19

19 augusti

Utveckling av grupper och team

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
aug
22

22 augusti

Parterapi i KBT - IBCT

Stockholm. Kursanordnare : Liv Svirsky & Therese Anderbro
aug
23

23 augusti

Introduktionsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi

Stockholm. Kursanordnare : SAPU
aug
26

26 augusti

Positivt beteendestöd för barn och unga

Stockholm. Kursanordnare: Psykologpartners W&W AB
aug
29

29 augusti

IPT Nivå B med teoretisk fördjupning HT2019

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi