Utveckling av grupper och team

07 oktober

Plats: Stockholm/Delvis på distans. Kursanordnare : Psykologpartners W&W

Grupputveckling efterfrågas alltmer i dagens arbetsliv då organisationer i allt större utsträckning organiserar sig i grupper och team. Denna kurs ger deltagaren en aktuell uppdatering på forskning kring grupputveckling samt konkreta metoder för hur man skapar välfungerande och effektiva team.

I kursen arbetar vi med utmaningar som grupper möter i dagens arbetsliv samt tränar på interventioner som syftar till att förbättra funktionaliteten i grupper. Kursen ger också deltagaren en rad övningar och metoder för att konkret arbeta med grupputveckling. Kursens teoretiska innehåll och metoder bygger på mångårig erfarenhet inom området och utgår från aktuell evidensbaserad psykologisk praktik. Vidare ger kursen certifiering i instrumentet Team Pro Inventory (TPI), som är ett kartläggningsinstrument avsett att användas i samband med grupputveckling. Kursen går också igenom de vanligaste instrumenten som används i grupp och teamutveckling. Denna utbildning ger vidare en fördjupad förståelse för gruppers utmaningar i dagens samtid. Syfte Utbildningen syftar till att du som deltagare ska: • Få fördjupad kunskap i aktuell forskning om grupp- och teamutveckling. • Få en god förståelse för gruppers utmaningar i privat, ideell och offentlig sektor. • Kunna planera för, genomföra och utvärdera insatser inom grupputveckling. • Lära dig att använda kartläggningsinstrumentet TPI, Team Pro Inventory Utbildningen innefattar både teori- och tillämpningsmoment. Teorimomenten sker i form av föreläsningar och seminarier. Integrering av det teoretiska momentet med den praktiska tillämpningen betonas. Du uppmuntras till aktivt och självständigt kunskapsinhämtande, kritisk granskning och reflektion med en kontinuerlig stöttning av kursledarna. Tillämpningsmomentet förutsätter att du, som underlag för undervisningen, har tillgång till en arbetsgrupp att genomföra ditt arbete kring. Du kommer under handledning av kursledare få träna på färdigheter inom tillämpningsmoment i form av interventioner och övningar samt använda inlärningspsykologiska begrepp för att motivera dessa. Pedagogiken är i hög grad upplevelsebaserad och fokuserar på att lära ut konkreta färdigheter. Lärandemål Efter avslutad kurs förväntas studenten: • Känna till aktuell forskning och modeller för att förstå gruppers utveckling • Kunna genomföra en grupputvecklingsinsats baserad på en kontextuell kartläggning och analys med hjälp av kartläggningsinstrument. • Kunna planera och genomföra interventioner för gruppens utveckling baserad på systemteori och inlärningspsykologi. • Resonera kring specialistpsykologens roll, utmaningar samt etiska dilemman som kan uppkomma vid arbete med grupper/grupputveckling. 

nov
01

01 november

Psykologisk facilitering och processtöd

Göteborg. Kursanordnare : Charlotte Henschel, Johan Möller, Helena Tronner
nov
08

08 november

Coreutbildning i ISTDP

Stockholm. Kursanordnare : ISTDP-institutet
nov
08

08 november

IPT Nivå A HT 2021

Göteborg eller digitalt via länk. Kursanordnare : Verksam Psykologi
nov
15

15 november

Interpersonell psykoterapi för tonåringar och unga vuxna, IPT och IPT-A, distans, 15 hp

Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen
nov
15

15 november

Transdiagnostisk behandling av PTSD samt somatisk och psykiatrisk samsjuklighet

Malmö.Kursanordnare : Linda Nordin och Sophia Åkerblom