Vetenskap och evidens - En metodkurs inför specialistarbetet

11 januari

Plats: Stockholm och Uppsala. Kursanordnare: KBTPsykologerna

Kursen syftar till att ge psykologer möjlighet att förbereda sig och planera för att genomföra sitt specialistarbete.

Tyngdpunkten i kursen ligger på utvärdering av evidensbaserade metoder, kritisk granskning av vetenskaplig litteratur samt att planera och utföra utvärdering av klinisk verksamhet i enlighet med etiska och vetenskapliga principer.

Kursen riktar sig till psykologer som vill fördjupa sina kunskaper inom vetenskaplig metod och relevanta statistiska analysmetoder inom klinisk forskning samt lära sig mer om att utvärdera sitt kliniska arbete.

 

 

dec
07

07 december

Specialistkurs Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning

Distans: Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
dec
15

15 december

Interpersonell Psykoterapi nivå B

Göteborg. Kursanordnare : Familjeterapimottagningen i Göteborg AB/ Unni Bonnedal tillsammans med Västra Götalandsregionen
jan
11

11 januari

Vetenskap och evidens - En metodkurs inför specialistarbetet

Stockholm och Uppsala. Kursanordnare: KBTPsykologerna
jan
14

14 januari

Neuropsykologisk vuxenpsykiatri

Umeå. Kursanordnare : Psykolog Linda Gjertsson AB.
jan
15

15 januari

Transdiagnostisk behandling för samsjuklig smärta och emotionell problematik

Örebro. Kursanordnare : Örebro universitet