Vetenskap och evidens

12 november

Plats: Uppsala, Kursanordnare : KBT-Psykologerna

Kursen riktar sig till psykologer som vill fördjupa sina kunskaper inom vetenskaplig metod och relevanta statistiska analysmetoder inom klinisk forskning, utvärdering av evidensbaserade metoder, kritisk granskning av vetenskaplig litteratur samt lära sig att utvärdera sitt kliniska arbete. Möjlighet ges att till denna utbildning lägga till vetenskaplig handledning med fokus på metod och design gällande det egna specialistarbetet, vilket sker i individuellt format.

mar
25

25 mars

Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning

Stockholm. Kursanordnare: Psykologpartners W&W
mar
25

25 mars

Child – Parent Psychotherapy (CPP)

Ericastiftelsen, Stockholm
mar
26

26 mars

Interpersonell neurobiologi med klinisk tillämpning

Plats: Göteborg. Kursanordnare: Psykologi med mera
mar
28

28 mars

Behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Solna. Kursanordnare: Karolinska Institutet
apr
03

03 april

IPT Nivå med teoretisk fördjupning VT 2019

Stockholm. Kursanordnare : Verksam Psykologi