Vetenskap och evidens

12 november

Plats: Uppsala, Kursanordnare : KBT-Psykologerna

Kursen riktar sig till psykologer som vill fördjupa sina kunskaper inom vetenskaplig metod och relevanta statistiska analysmetoder inom klinisk forskning, utvärdering av evidensbaserade metoder, kritisk granskning av vetenskaplig litteratur samt lära sig att utvärdera sitt kliniska arbete. Möjlighet ges att till denna utbildning lägga till vetenskaplig handledning med fokus på metod och design gällande det egna specialistarbetet, vilket sker i individuellt format.

jan
01

01 januari

Klinisk hälsopsykologi

Göteborg. Kursanordnare: Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.
jan
11

11 januari

Handledar- och lärarutbildning

Göteborg. Kursanordnare: Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos.
jan
15

15 januari

Specialistutbildning för psykologer i Acceptance and Commitment Therapy

Stockholm. Kursanordnare: Psykologpartners.
jan
21

21 januari

Handledning utifrån beteendeanalys

Malmö, Kursanordnare : Psykologpartners
feb
04

04 februari

Bipolärt syndrom hos ungdomar och vuxna - utredning och behandling

Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB