Vetenskap och evidens

12 november

Plats: Uppsala, Kursanordnare : KBT-Psykologerna

Kursen riktar sig till psykologer som vill fördjupa sina kunskaper inom vetenskaplig metod och relevanta statistiska analysmetoder inom klinisk forskning, utvärdering av evidensbaserade metoder, kritisk granskning av vetenskaplig litteratur samt lära sig att utvärdera sitt kliniska arbete. Möjlighet ges att till denna utbildning lägga till vetenskaplig handledning med fokus på metod och design gällande det egna specialistarbetet, vilket sker i individuellt format.

jan
21

21 januari

Handledning utifrån beteendeanalys

Malmö, Kursanordnare : Psykologpartners
jan
22

22 januari

Beteendeanalytisk organisationsutveckling – BAOU och OBM

Uppsala. Kursanordnare: Rolf Olofsson BAOU AB
jan
23

23 januari

PX2109 Psykologisk konsultation för psykologer

Göteborg. Kursanordnare: Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
feb
04

04 februari

Unified Protocol individuell och gruppbehandling

Stockholm. Kursanordnare: Verksam Psykologi
feb
04

04 februari

Bipolärt syndrom hos ungdomar och vuxna - utredning och behandling

Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB