VT2110. Evidens i praktiken: kritisk granskning av vetenskaplig litteratur

30 augusti

Plats: Göteborg (men på distans). Kursanordnare : Göteborgs universitet

: I dagens komplexa samhälle behöver olika expertgrupper samarbeta på ett evidensbaserat sätt. Inom välfärdens sektorer arbetar man dock med olika kunskapsmodeller som skapar svårigheter för tvärprofessionellt arbete.

På den här kursen möter du företrädare från olika områden. Vi arbetar med en mängd tekniker för att söka upp, sålla och granska forskningslitteraturen utifrån de förutsättningar som gäller inom respektive område.

maj
24

24 maj

Somatisk differentialdiagnostik vid utredning av barn och

Stockholm. Kursanordnare : Hjärnkunskap AB
maj
25

25 maj

EMOTIONSFOKUSERAD TERAPI - Grundutbildning Level 1-3; motsvarande 2 specialistkurser

Valfritt digitalt eller på plats i Stockholm. Kursanordnare : Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi, SIEFT
maj
25

25 maj

Emotionsfokuserad Terapi – Level 1

Valfritt digitalt eller på plats i Stockholm. Kursanordnare : Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi, SIEFT
jun
07

07 juni

Specialistkurs Handledning utifrån beteendeanalys

Ht 21: Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
aug
24

24 augusti

Specialistkurs för psykologer inom området implementering

Stockholm. Kursanordnare: Akademi Magelungen