Utbildningsansökan

För att vara behörig att ansöka till specialistutbildingen krävs att du är legitimerad Psykolog och arbetar verksamt inom den specialitet du ansöker till

Ansökan ska innehålla följande:

Ansökningsblankett

När du ansöker till Specialistutbildningen fyller du i ansökningsblanketten där du anger specialitet, kontakt- och faktureringsuppgifter.

Tjänstgöringsintyg

I ansökan ska ett aktuellt tjänstgöringsintyg bifogas - använd någon av mallarna. I intyget definierar du tillsammans med din arbetsgivare hur ditt arbete ser ut. Egenföretagare behöver styrka arbetsinnehåll med intyg från uppdragsgivare eller annan relevant part, bokföringsredovisning eller motsvarande underlag.

Kopia på Psykologlegitimation

(om du inte är medlem i Psykologförbundet)
En vidimerad kopia på din psykologlegitimation (utfärdad av Socialstyrelsen), ska bifogas i ansökan.

När du fyllt samtliga dokument skickar du dessa till:

Sveriges Psykologförbund
Specialistkansliet
Box 3287
103 65 Stockholm

När din ansökan är handlagd får du en antagningsbekräftelse på den mailadress du angett i ansökan. Därefter kommer en faktura på granskningsavgiften till den fakturaadress du angivit i ansökningsblanketten.