Om Specialistutbildningen

Psykologförbundet driver sedan 1992 en reglerad femårig specialistutbildning för psykologer

Specialistbehörighet ges i dag inom tio specialiteter:

• Arbets- och organisationspsykologi
•  Pedagogisk psykologi
•  Psykologisk behandling/Psykoterapi
•  Neuropsykologi
•  Klinisk vuxenpsykologi
•  Klinisk barn- och ungdomspsykologi
•  Hälsopsykologi
•  Beroendepsykologi
•  Funktionshindrens psykologi
•  Forensisk psykologi

Målet är att specialistordningen för psykologer

• tillvaratas och erkänns inom skilda verksamheter
• är offentligt reglerad och finansierad
• är den självklara vägen för en majoritet av de legitimerade psykologerna
• leder till en inrättad specialisttjänst
• innebär att psykologers reella kompetens formaliseras och tillvaratas


Inrättandet av specialisttjänster för psykologer innebär

• Tillgång till fördjupad psykologisk kompetens
• Effektivare arbetsmetoder inom det psykologiska området
• Kvalitetssäkring av den psykologiska verksamheten
• Ökad möjlighet att bedriva evidensbaserad praktik
• Jämnare och  mer högkvalitativ psykologverksamhet
• Ett sätt att rekrytera och behålla skickliga psykologer


Behovet av en statligt erkänd klinisk specialistutbildning för psykologer

• Ytterst handlar det om att säkerställa patientsäkerheten
• Det skulle möta hälso- och sjukvårdens behov av kvalificerad psykologisk bedömning, diagnosticering, utredning och behandling
• Det skulle innebära en transparent kvalitetssäkring av utbildningen
• Med reglering följer direktiv, och utbildningssatsningen skulle ge en tydligare avkastning för de verksamheter där specialisterna arbetar