Nya regler för Specialistutbildningen gäller från den 15 april 2024.  Läs mer »

Upplever sig specialistpsykologen kompetent? En systematisk kartläggning av psykologers arbetssituation.

Psykologer med specialistbehörighet har mer ansvarsfulla och komplexa arbetsuppgifter än leg psykologer. De upplever även en ökad professionell kompetens och autonomi i arbetet. Detta visar sig särskilt tydligt för dem som genomgått specialistutbildningen i sin helhet, och inte ekvivalerat utbildningsinnehåll från andra utbildningar. Det visar den studie som Psykologförbundet tillsammans med en student från Karolinska Institutet gjort. Resultaten styrker förbundets idé med en sammanhållen specialistutbildning där introduktionskurs, specialistkollegium och arbetserfarenhet binds samman till en helhet.

Studien sammanfattas i examensuppsatsen Upplever sig specialistpsykologen kompetent? En systematisk kartläggning av psykologers arbetssituation.