Kostnad

Avgiften för medlem i Psykologförbundet är, från den 1 april 2015, 1.000 kr i samband med antagning och 3.000 kr i samband med behörighetsutfärdande, dvs totalt 4.000 kr. (avgiften för medlemmar i Psykologförbundet är momsbefriad). Den lägre utbildningsavgiften för medlemmar beror på att medlem i Psykologförbundet också genom sin medlemsavgift är med och betalar för specialistutbildningen.

Avgiften för en utbildningsplats är, för icke medlem i Psykologförbundet, 4.000 kr (exl moms) vid antagning till utbildningen och 12.000 kr (exl moms) i samband med den avslutande behörighetsprövningen. Den totala kostnaden, 16.000 kr (exl moms) motsvarar en uppskattad kostnad för den direkta administrationen av en individuell utbildningsplats.

Tillkommande kostnader Kostnader för specialistkollegium och introduktionskurs, se IHPU Kostnader för valfria specialistkurser kurser beror på var de görs, eventuella avgifter och kurslitteratur mm. Övriga kostnader som tillkommer är t ex resor, övernattningar och frånvaro från arbete. Totalkostnaden beror alltså till stor del på hur man lägger upp utbildningen.