Kostnad

Avgiften för medlem i Psykologförbundet är, från den 1 april 2015, 1.000 kr i samband med antagning och 3.000 kr i samband med behörighetsutfärdande, dvs totalt 4.000 kr (avgiften för medlemmar i Psykologförbundet är momsbefriad).

Avgiften för en utbildningsplats är, för icke medlem i Psykologförbundet, 4.000 kr (exl moms) vid antagning till utbildningen och 12.000 kr (exl moms) i samband med den avslutande behörighetsprövningen. Den totala kostnaden, 16.000 kr (exl moms) motsvarar en uppskattad kostnad för den direkta administrationen av en individuell utbildningsplats. Den lägre utbildningsavgiften för medlemmar beror på att medlem i Psykologförbundet också genom sin medlemsavgift är med och betalar för specialistutbildningen.

Tillkommande kostnader. Kostnader för specialistkollegium och introduktionskurs tillkommer, se IHPU för information om dessa. Kostnader för de valbara specialistkurserna varierar beroende på kursarrangör. Övriga kostnader som tillkommer är t ex kurslitteratur, resor, övernattningar och frånvaro från arbete. Totalkostnaden varierar således och beror på hur utbildningen läggs upp.