Antagning

Vad krävs för att antas till specialistutbildningen?

För att antas till specialistutbildningen behöver du vara legitimerad psykolog och ha ett pågående arbete som psykolog inom den specialitet du söker till. Ansökan ska innehålla en ansökningsblankett och ett tjänstgöringsintyg. Om du inte är medlem i Psykologförbundet behöver du även skicka in en kopia på Psykologlegitimationen.

Hur snabbt får jag svar på min antagning till specialistutbildningen?

Antagning sker löpande året om, och i regel får du ett antagningsbesked inom en månad . Uppfyller du antagningskraven kommer du att antas.

Finns det ett begränsat antal platser på specialistutbildningen?

Nej, specialistutbildningen antar psykologer löpande. Det är begränsat antal platser på Introduktionskurserna, så där kan du behöva vänta några månader upp till ett år innan du kan börja. Likaså är antalet platser begränsat på specialistkurserna. Populära specialistkurser brukar snabbt bli fullbokade.

Jag är ännu inte antagen till specialistutbildningen, kan jag börja gå kurser?

Nej. Du behöver vara antagen till specialistutbildningen innan kursen startar. Du måste alltså ansöka till specialistutbildningen senast en månad innan kursstart. Annars kommer du inte att få tillgodoräkna dig kursen.