Arbetslivserfarenhet

Hur vet jag om min arbetsplats/min tjänstgöring blir godkänd?

När du ansöker till specialistutbildningen görs en översiktlig bedömning av att du har relevant arbetsinnehåll för den specialitet du söker till. Annars är det i återkopplingen på din personliga studieplan som du får feedback på om ditt arbetsinnehåll är tillräckligt eller inte. Den slutgiltiga bedömningen av att du uppnått tillräcklig mängd relevant arbetslivserfarenhet görs vid ansökan om behörighet.

Utöver de översiktliga beskrivningarna som finns på hemsidan rörande de olika specialiteterna är det specialistmentorn som är den bästa att rådgöra med kring specialistområdets vedertagna tillämpade innehåll, och därmed lämpliga arbetsuppgifter för dig.

Kan jag byta jobb under min specialistutbildning?

Du kan byta arbete under din specialistutbildning. Det viktiga är du ser till att du har åtminstone en tredjedel av arbetsuppgifterna inom ditt specialistområde. För Specialistutbildningen är det viktiga att du kan redovisa arbetets innehåll, snarare än var du arbetat.

Behöver jag meddela om jag byter arbetsplats?

Du behöver inte meddela Specialistutbildningen om/när du byter arbetsplats. Däremot ska du vid behörighetsansökan redovisa tjänstgöringsintyg från de olika anställningarna du haft.

Om du deltar på ett specialistkollegium är det viktigt att meddela IHPU byte av arbetsgivare detta för att underlätta faktureringen.