Kostnader

Vad kostar det att gå specialistutbildningen?

Kostnaden för att gå specialistutbildningen kan vara allt från 1 000 kr till flera hundra tusen kronor. Det beror helt på vem som arrangerar de kurser du genomgår. De avgifter du betalar till specialistutbildningens kansli är: antagningsavgiften på 1 000 kr för medlemmar i Psykologförbundet och 4 000 kr för icke-medlemmar. Avgiften för behörighetsansökan är 3 000 kr för medlemmar och 12 000 kr (exkl. moms) för icke-medlemmar.

Därutöver tillkommer kostnader för:

-          Specialistkollegium och introduktionskurs, se ihpu.se för aktuella kursavgifter.
Kostnader för valfria specialistkurser och kurslitteratur mm.
Resor, övernattningar och frånvaro från arbete

-          EV kostnader för att ersättare handledare

Totalkostnaden beror alltså till stor del på hur man lägger upp utbildningen. Specialistkurser som inte ges på universitet eller högskola kostar mellan 15 000 – 25 000 kr styck.

Ska min arbetsgivare betala för handledning?

Din arbetsgivare ska betala kostnaderna för din specialistutbildning. Om det inte finns handledning att erhålla inom organisationen och ni behöver köpa in extern handledning ska din arbetsgivare stå för kostnaden.

Ska min arbetsgivare betala för handledare för mitt specialistarbete?

Om du behöver handledning för att författa ditt skriftliga specialistarbete ska din arbetsgivare bekosta det. Det är en klar fördel om du tar din utgångspunkt i verksamheten när du formulerar din projektplan och skriver ett SSA som är relevant för din arbetsplats. Enligt vår erfarenhet finns det nästan alltid något som kan utvärderas, mätas eller undersökas på en arbetsplats som kan utgöra ett bidrag till att utveckla organisationen. Handledning underlättar ju i regel att arbetet färdigställs på kortare tid. Så förhoppningsvis ser även din arbetsgivare nyttan med att du erhåller handledning på ditt SSA och är därmed villig att betala för den.