Specialistkurser

Hur hittar jag kurser för min specialistutbildning?

I första hand bör du titta i kurskatalogen för aktuella ackrediterade/godkända specialistkurser. I andra hand kan du titta i förteckningen över tidigare ackrediterade kurser. Kontakta kursarrangören (inte Specialistutbildningen) för att fråga om och när kursen ges igen. Visat intresse kan påverka att kursen ges igen.

För de specialiteter eller områden där det inte finns några ackrediterade kurser finns två vägar. Antingen finner du en kurs som du är intresserad av och tycker verkar lämplig för din specialisering. Du kan då kontakta kursarrangören och fråga dem om inte den kan ansöka om att få kursen ackrediterad. På detta sätt har antalet specialistkurser ökat.

Det andra alternativet är att du går kursen och sedan ansöker om att få den ekvivalerad (godkänd)
i efterhand i din specialistutbildning. Observera att Specialistutbildningen inte kan ge ett förhandsgodkännande. Om kursen uppfyller de formella kriterierna och du och din mentor kan motivera att kursen passar in i din specialistutbildning kommer du få kursen godkänd. Din mentor kan hjälpa dig att bedöma kursens relevans. Kursarrangören eller någon som arbetar på universitet kan hjälpa dig bedöma om kursen uppfyller de formella kriterierna. Att kursen är på en avancerad nivå, samt har en individuell examination är några av de kriterier som är viktiga.

Hur vet jag om min kurs blir godkänd?

I kurskatalogen framgår det för vilken/vilka specialitet/specialiteter kursen i första hand är godkänd för/avsedd för. Observera att det kan gå att få kursen godkänd inom en annan specialitet om du och din specialistmentor kan motivera att den passar in i din specialistutbildning. Godkännandet blir en bedömning utifrån din tjänstgöring och vilka övriga kurser du gått eller planerar att gå.

Om du går en icke-ackrediterad kurs och ansöker om att få den ekvivalerad (godkänd) i din specialistutbildning gäller följande för att få den godkänd: Om kursen uppfyller de formella kriterierna och du och din mentor kan motivera att kursen passar in i din specialistutbildning kommer du få kursen godkänd. Din mentor kan hjälpa dig att bedöma kursens relevans. Kursarrangören eller någon som arbetar på universitet kan hjälpa dig bedöma om kursen uppfyller de formella kriterierna. Observera att Specialistutbildningen inte kan ge ett förhandsgodkännande av en ekvivaleringsansökning.

Jag hittar inga kurser för min specialitet, hur kan jag göra?

För de specialiteter eller områden där det inte finns några ackrediterade kurser finns två vägar. Antingen finner du en kurs som du är intresserad av och tycker verkar lämplig för din specialisering. Kontaktar kursarrangören och frågar den om inte den kan ansöka om att få kursen ackrediterad. På detta sätt har antalet specialistkurser ökat. Det andra alternativet är att du går kursen och sedan ansöker om att få den ekvivalerad (godkänd) i din specialistutbildning.

Observera att Specialistutbildningen inte kan ge ett förhandsgodkännande här. Samma sak gäller här. Om kursen uppfyller de formella kriterierna och du och din mentor kan motivera att kursen passar in i din specialistutbildning kommer du få kursen godkänd. Din mentor kan hjälpa dig att bedöma kursens relevans. Kursarrangören eller någon som arbetar på universitet kan hjälpa dig bedöma om kursen uppfyller de formella kriterierna.

Jag funderar på om jag kan gå denna kurs? Men den är inte ackrediterad. Kan jag få den godkänd?

Du kan gå kursen och sedan söka om s.k. ekvivalering, godkännande i efterhand. Det är viktigt att du gör en noggrann bedömning av kursen först, så att du inte går en kurs som du sedan inte kan tillgodoräkna dig. Om kursen uppfyller de formella kriterierna och du och din mentor kan motivera att kursen passar in i din specialistutbildning kommer du få kursen godkänd. Din mentor kan hjälpa dig att bedöma kursens relevans.

Kursarrangören eller någon som arbetar på universitet kan hjälpa dig bedöma om kursen uppfyller de formella kriterierna. Det finns en särskild blankett för ekvivaleringsansökan.
Det är viktigt att du bifogar en fullständig kursbeskrivning (som visar att alla kriterier är godkända) samt ett vidimerat kursintyg/examensbevis. Att kursen är på en avancerad nivå, samt har en individuell examination är några av de kriterier som är viktiga.

Vad menas med sammanhållande utbildning?

Kriterierna för vad som räknas som sammanhållen utbildning är att kursen motsvarar minst två specialistkurser och löper på ett år. Om kursen ges på universitetet eller högskola gäller två terminer och inte kalenderår, eftersom deras utbildningsstrukturen i regel ser ut så.

Vi rekommenderar alla blivande specialister att söka in till specialistutbildningen först, och sedan gå kurser och genomföra alla andra moment. Dock finns möjligheten i nuläget att kunna tillgodoräkna sig kurser som man genomgått innan man ansökte till utbildningen om de räknas som en sammanhållen utbildning Observera att denna möjlighet kommer att försvinna längre fram, då vi strävar efter att specialistutbildningen ska bli ett sammanhållet program där tjänstgöring och övrig meritinhämtning löper parallellt. Därför rekommenderar vi att du redan nu söker in till specialistutbildningen först och genomför dina meriter och kurser efter det.