Specialistmentor

Måste jag ha en specialistmentor?

Att ha en specialistmentor är inte ett absolut krav, men en stark rekommendation. Syftet är främst att kunna bistå med råd vad gäller karriärutveckling, relevans av kurser och ämne för specialistarbetet. Specialistutbildningen kan inte svara upp mot hela det omfattade behov som finns av studierådgivning för samtliga blivande specialister. Vidare är de erfarna psykologerna ute i fält ofta de bästa att ge studierådgivning när det gäller de innehållsmässiga frågorna. Specialistutbildningen kan därmed bistå med rådgivning rörande administrativa frågor, och frågor rörande utbildningskvalitet. 

Hur hittar jag en mentor?

denna sida kan du se vilka specialister som tackat ja till att vara specialistmentor. Denna lista kommer växa då vi sedan en tid frågar samtliga specialister vid ansökan om behörighet om de beviljar att vi lägger upp deras kontaktuppgifter för blivande specialister. Andra kontaktvägar för att finna en mentor är att söka via de Nationella föreningarna, söka i de olika psykologgrupper som finns på Facebook eller söka i ditt eget nätverk. Vissa mindre specialiteter har få behöriga specialiteter. Specialiserar du dig inom någon av dem kontakta en forskare inom fältet eller en erfaren kollega som inte är specialist. Det är inget absolut krav att mentorn behöver vara behörig specialist. Erfarenhet och kunskap inom området är det viktigaste.

Ska mentorn få ersättning?

Mentorskapet är ett åtagande som inte är formaliserat. Det är tänkt att vara på ideell basis, ett kollegialt givande och tagande.  I dagsläget finns tyvärr inget utrymme till arvodering av mentorskapet från Specialistutbildningens sida. Systemet bygger i nuläget på ideella krafter och därför finns heller inget krav på omfattningen av kontakten. Vill mentorn ha ersättning för uppdraget ska din arbetsgivare stå för kostnaden.

Är det bättre att ha en mentor som är specialist, men inom ett annat område, eller bättre med en erfaren kollega inom mitt område?

Då syftet med mentorskapet främst är att kunna bistå med råd rörande de ämnesmässiga frågorna är det viktigare att hitta en psykolog som är kunnig inom fältet för din specialisering snarare än att psykologen är behörig specialist. Mentorn är tänkt att bistå dig med råd vad gäller karriärutveckling, val av ämne för kurser och ämne för specialistarbetet.