Studieplan

När måste jag skicka in min studieplan?

Studieplanen är ett verktyg för dig, din chef/arbetsgivare och Specialistutbildningen att skapa en bra struktur för din specialistutbildning. För att undvika misstag rekommenderar vi att du skriver din studieplan när du har tid att sätta dig ner och reflektera, än att du skyndar dig för att få in den snabbt. Vi behöver din studieplan först när vi ska återkoppla på dina meriter. Dvs om du sänder in ett kursintyg och vill få svar om godkännande som specialistkurs behöver vi se din studieplan för att kunna göra en bedömning och fatta beslut.  

Kan jag ändra min studieplan under utbildningens gång?

Du kan när som helst under specialistutbildningen utveckla eller ändra i din studieplan och sända in en reviderad version till oss och be om återkoppling. Detta är extra relevant om du önskar byta specialitet.