Nya regler för Specialistutbildningen gäller från den 15 april 2024.  Läs mer »

Specialistutbildningen i framtiden

Nya regler för psykologernas specialistutbildning

2024-03-05

Specialistutbildningen för legitimerade psykologer är under förändring utifrån Förbundsstyrelsens...

Panelsamtal om specialistutbildningen: ”Dåtid, nutid och framtid”

2023-10-31

Varför startade Psykologförbundet en specialistordning? Hur ser utbildningen ut i dag? Och hur...

Röster om specialistutbildningens framtid: Erik Andersson

2023-09-19

Vi fortsätter att träffa personer som är verksamma i psykologkåren för att samtala om...

Röster om Specialistutbildningens framtid: Paula Richter

2023-09-05

Vi har träffat en rad personer som är verksamma i psykologkåren och samtalat med dem om...

Röster om Specialistutbildningens framtid: Emma Jacobsson-Jensen

2023-06-19

Vi har träffat en rad personer som är verksamma i psykologkåren och samtalat med dem om...

Arbetet för framtida ramar och riktlinjer är inlett

2023-06-09

Den 8 juni träffades samverkansrådet för att påbörja arbetet kring frågan om riktlinjer för den...

Samtal om universitetens engagemang i den framtida specialistutbildningen

2023-05-02

Universitetens engagemang i specialistfrågan är viktigt och den 19 april hade studierektor Ulrika...

Röster om Specialistutbildningens framtid: Lena Svedjehed

2023-04-18

Vi har träffat en rad personer som är verksamma i psykologkåren och samtalat med dem om...

Samverkansrådet har inlett sitt arbete

2023-04-12

I slutet av mars hade det nya samverkansrådet sitt första möte. Rådet består av representanter fr...

Röster om Specialistutbildningens framtid: Jonas Ramnerö

2023-04-11

Vi har träffat en rad personer som är verksamma i psykologkåren och samtalat med dem om...

Röster om Specialistutbildningens framtid: Nishteman Karalaitis

2023-04-04

Vi har träffat en rad personer som är verksamma i psykologkåren och samtalat med dem om...

Informationsträff om förändringarna i specialistutbildningen

2023-04-03

Ett flertal specialistkollegier har efterfrågat information om förändringarna i specialistutbildn...

Möte med nationella föreningen Psifos inför skapande av nya specialistrådet

2023-03-31

Den 30 mars träffade utbildningsledare Elin Wesslander Psifos ordförande Lena Svedjehed. Psifos ä...

Samverkansrådet arbetar med ramar och riktlinjer

2023-03-23

Förbundet har tagit initiativ till ett samverkansråd med representanter för regionerna,...

Möte med nationella föreningen för arbets- och organisationspsykologer inför skapande av nya specialistrådet

2023-03-17

Den 15 mars träffade utbildningsledare Elin Wesslander ordförande för den nationella föreningen f...

Stärkt samarbete med universiteten

2023-02-28

Representanter för några av universiteten i Sverige; de psykologiska institutionerna i Stockholm,...

Ny undersökning om regionernas syn på offentlig reglering

2023-01-31

I januari träffade förbundets utredare Per Johansson och förbundets professionsstrateg Martin...

Ökat inflytande för nationella föreningar

2022-11-29

I november träffade studierektor Ulrika Eskner Skoger representanter från några av förbundets...

Nytt läge för Specialistutbildningen

2022-11-21

Det är med stolthet Psykologförbundet ser på specialistutbildningen och dess första 30 år....