Nya regler för Specialistutbildningen gäller från den 15 april 2024.  Läs mer »

2024-03-05

Nya regler för psykologernas specialistutbildning

Specialistutbildningen för legitimerade psykologer är under förändring utifrån Förbundsstyrelsens inriktningsbeslut från januari 2022. Genom ett ökat samarbete med lärosäten och regioner skapas gemensamma riktlinjer för att tydliggöra verksamhetsnytta och relevans för psykologers specialisering. Ett arbete pågår också med sikte på nationell reglering.

Antagning och drift av Psykologförbundets specialistutbildning kommer att fortsätta parallellt med förändringsarbetet. För att detta ska vara möjligt effektiviseras nu driften av den pågående specialistutbildningen genom nya regler.

För antagna efter den 15 april 2024 gäller de nya reglerna direkt.

För dig som redan går utbildningen börjar de nya reglerna gälla ett år senare, den 15 april 2025.

Läs mer här

Nya regler för psykologernas specialistutbildning

2024-03-05

Specialistutbildningen för legitimerade psykologer är under förändring utifrån Förbundsstyrelsens...

Panelsamtal om specialistutbildningen: ”Dåtid, nutid och framtid”

2023-10-31

Varför startade Psykologförbundet en specialistordning? Hur ser utbildningen ut i dag? Och hur...

Röster om specialistutbildningens framtid: Erik Andersson

2023-09-19

Vi fortsätter att träffa personer som är verksamma i psykologkåren för att samtala om...

Röster om Specialistutbildningens framtid: Paula Richter

2023-09-05

Vi har träffat en rad personer som är verksamma i psykologkåren och samtalat med dem om...

Röster om Specialistutbildningens framtid: Emma Jacobsson-Jensen

2023-06-19

Vi har träffat en rad personer som är verksamma i psykologkåren och samtalat med dem om...