Psykologisk behandling/psykoterapi

Specialistinriktningen psykologisk behandling/psykoterapi är mer smalt inriktad på psykologisk behandling som metod. Inriktningen kan riktas mot barn- och unga, vuxna eller familjer. Inom ramen för denna inriktning kan man gå de anpassade specialistinriktningarna som finns på psykoterapeutprogrammen på vissa universitet. Man kan även tillgodoräkna sig kurser från andra psykoterapeutprogram.

Det finns också många bra behandlingskurser nischade mot olika patientgrupper hos privata kursarrangörer och universitet. Specialister inom psykologisk behandling/psykoterapi kan antingen vara mer breda, anpassat efter första linjens vård. En sådan specialist kanske har fördjupat kunnande inom en eller flera olika behandlingsmetoder för flera typer av sjukdomstillstånd. En specialist inom inriktningen som arbetar på en specialistvårdsenhet kan också välja kurser mer smalt och bli mer spetskunnig inom ett fält, exempelvis KBT vid trauma.