Specialistinriktningar 2007-2016

Arbets- och Organisationspsykologi. Inriktningar:

 • Arbetsmiljöns psykologi
 • Ledarskapets psykologi
 • Organisationspsykologi
 • Personalpsykologi

Pedagogisk psykologi. Inriktningar:

 • Funktionshindrens psykologi
 • Förskolepsykologi
 • Hälsopsykologi
 • Personal/organisation
 • Skolpsykologi
 • Mödra-och barnhälsovård

Klinisk psykologi. Inriktningar:

 • Barn & ungdomspsykologi
 • Forensisk psykologi
 • Funktionshindrens psykologi
 • Hälsopsykologi
 • Missbruks- och beroendepsykologi
 • Neuropsykologi
 • Psykologisk behandling/psykoterapi
 • Vuxenpsykologi