Bilder Prisutdelningen

Foto: Kenneth Hellman

Anders Broberg, Gerhard Andersson och Rikard Wicksell


Prisutdelare Helene Öberg, statsekreterare (MP)

Rikard Wicksell

Gerhard Andersson

   Per Naroskin

 


 

Birgit Hansson