Finalist Gerhard Andersson


Finalist Stora Psykologpriset Gerhard AnderssonGerhard Andersson, professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet och Karolinska Institutet samt verksam psykolog vid hörselkliniken i Linköping

 

 

 

 

 

 

Redan för fem år sedan var Gerhard Andersson en av tre finalister till Stora Psykologpriset. Det var hans världsledande forskning inom internetbaserad terapi som lyftes fram. Tillsammans med, som han är noga med att framhålla, kollegor, doktorander och studenter fortsätter han inom detta forskningsområde.

- Det går så fort nu med utvecklingen av internetbaserad terapi att jag fått dra lite i bromsen, säger Gerhard Andersson.

Han jämför med vad som hänt med tiden efter att de nya antidepressiva läkemedlen kom.
- Nu är det nästan lättare att få antidepressiva läkemedel utskrivna än antibiotika vilket gör att antidepressiva ibland inte får avsedd effekt. Det är viktigt att den internetbaserade terapin fortsätter att hålla en hög kvalitet, annars finns risk för att det kan bli bakslag. Vi tycker exempelvis det är viktigt att man har en professionell person som ger stöd under behandlingens gång. Detta har också visat sig ge starkare effekter än om man går igenom ett helt automatiserat program.

Men Gerhard arbetar också inom fler områden. Förutom att vara professor i psykologi , är han också är med dr i otorinolaryngologi (öron, näsa hals). Hans fokus är tinnitus och ljudkänslighet, men även hörselproblem och yrsel.
- Detta är fortfarande en stor del av min forskning och kliniska vardag. Tinnitus kan ge allvarliga psykiska symtom och även om det inte direkt går att bota tinnitus med psykologisk behandling så kan psykologer hjälpa de drabbade med kognitiv beteendeterapi.

Sedan flera år är Gerhard flitigt anlitad som expert av Socialstyrelsen i frågor som rör Nationella riktlinjer för psykologisk behandling. Det senaste uppdraget är att studera ”Våld i nära relationer”.
- Tillsammans med kollegor, doktorander och studenter har jag har gjort några nätbaserade studier som främst omfattar lindrigt och psykiskt våld. Syftet är att komma fram med metoder att stärka såväl våldsutsatta som dem som utövar våld. Det är effektivt att göra nätbaserade studier. Det går betydligt fortare såväl att rekrytera till studierna som att sammanställa dem och få fram resultat.

Men Gerhards intressen gäller inte bara den kliniska psykologin.
- Jag har under en tid intresserat mig för religionspsykologi och har tagit en teologie kandidat på distans. Människor är fascinerande och det finns mycket ny spännande forskning om både tro och ateism. Jag har inte hunnit med att forska så mycket inom området än, men tycker att psykologin har mycket att tillföra.

Juryns motivering

Gerhard Andersson har valts till finalist för att han på vetenskaplig grund, gjort psykologiska behandlingsmetoder både inom det psykologiska och somatiska området tillgängliga.
Genom nya väl utvärderade metoder har han skapat möjligheter att nå en större krets så att de får del av psykologisk behandling.
Gerhard sprider också sin kunskap till allmänhet och beslutsfattare genom både böcker och föreläsningar.

 

Prischeck Stora Psykologpriset


Prisutdelning på Berns salonger i Stockholm den 7 oktober 2014