Stora Psykologpriset 2014
Varmt välkommen
med din nominering

Sista spril är sista dagen för nomineringar

- Priset ska fokusera på psykologer/verksamheter som i särskilt hög grad visar hur praktisk tillämpning av psykologisk kunskap kan komma människor till del.
- Priset kan tilldelas enskild psykolog eller arbetsgrupp/verksamhet i vilken psykologer haft en ledande roll.
- En prisvärd insats ska vara extraordinär och värd att lyfta fram som exempel på gott psykologarbete.
- Priset ska delas ut för tidsaktuella insatser, men insatser över tid vägs också in i bedömningen.

Vi har fått in besked att formuläret inte fungerar i vissa webbläsare. Gör i så fall så här:
Pröva en annan webbläsare eller försökfrån en annan dator eller
Skriv din nominering i ett worddokument och bifoga det i ett mail till:
<a href="mailto:storapsykologpriset@psykologforbundet.se">storapsykologpriset@psykologforbundet.se</a>

 

Info om mig som nominerar

Kontaktuppgifter till den/de nominerade

Prischeck Stora Psykologpriset

Bifoga dokument som stöder din nominering

Tänk på att de nominerade bedöms av juryn baserat på innehållet i nomineringen, den bör därför tydligt beskriva psykologens arbete.
Det gör du antingen direkt i formuläret och/eller genom att bifoga dokument som stödjer nomineringen.

Maila och bifoga dokument som bilaga i mailet till:
storapsykologpriset
@psykologforbundet.se