Nominerade till
Stora Psykologpriset 2014


<img style="float: left; margin-right: 10px;" src="/Global/Stora/Bilder/krona-logo.gif" alt="" width="69" height="80" />Nedan följer en lista över samtliga nomineringar till Stora Psykologpriset 2014.

De nominerade presenteras utan inbördes rangordning.

Anders Broberg, Göteborg, nomineras för att han för ut viktig forskningsbaserad kunskap om barn och ungdomar via läroböcker, föreläsningar och många uppdrag för exempelvis Socialstyrelsen. Han har haft en nyckelroll när det gäller att sprida kunskap om anknytningsteorin i Sverige.

Anna Bennich Karlstedt, Stockholm, nomineras för att hon på ett lättförståeligt sätt hjälpt tusentals människor med sin psykologiska kunskap via radio och TV. Hon har företrätt psykologkåren, avdramatiserat psykologi och hon har fått arbetsgivare att inse värdet av psykologisk kunskap inom näringsliv och organisationer.

Bengt Holmgren, Säffle, nomineras för att han under en längre tid bidragit till utveckling och användbarhet av många psykologiska test viktiga för skolområdets psykologi. Han är en pionjär i det pedagogiskt praktiska inom språk, läs och skrivområdet. Utan de test och alla utbildade psykologer, logopeder och speciallärare/pedagoger som Bengt utbildat så hade förutsättningarna i Sverige varit mycket sämre.

Gerhard Andersson, Linköping, nomineras för att han utgör en plattform för världsledande klinisk forskning inom så skilda områden som tinnitus, ångest, depression och internetbehandling vilket han dessutom lyckas kommunicera ut till omvärlden på ett begripligt sätt.

Gunilla Guvå, Södertälje, nomineras för att hon har utvecklat och spridit kunskap om metoden psykologisk fallkonsultation till landets psykologer i förskola och skola. Det har lett till utveckling i förhållningssätt och bemötande från pedagoger gentemot barn och elever och gynnat barnens utveckling till välmående och trygga individer.

Gunnar Borg, Stockholm, nomineras för sin forskningsinsats där han utvecklat av ny teori och metodik för bestämning av styrkan i upplevelser och dess internationella tillämpning inom sjukvård, fysisk aktivitet och hälsa, idrott och ergonomi.

Ingrid Hylander, Nacka, nomineras för att hon har utvecklat och spridit kunskap om metoden psykologisk fallkonsultation till landets psykologer i förskola och skola. Det har lett till utveckling i förhållningssätt och bemötande från pedagoger gentemot barn och elever och gynnat barnens utveckling till välmående och trygga individer.

Håkan Nyman, Stockholm, nomineras för sitt långa engagemang och sin stora arbetsinsats med att översätta och vara delaktig vid normering av flera av de största psykologiska testinstrumenten som har kommit såväl psykologer som patienter till del. Han har också under lång tid utbildat psykologer som går specialistutbildningen i klinisk psykologi.

Liria Ortiz, Stockholm, nomineras för att hennes arbete präglas av solida och breda kunskaper samt bas i evidensbaserad psykologi. Hennes varma och mänskliga sätt att förmedla psykologisk kunskap är mycket uppskattat bland kollegor och klienter såväl som hos allmänheten.

Martin Forster, Stockholm, nomineras för att han med sina stora kunskaper inom psykologi når ut till en stor läsekrets. Hans förmåga att tolka och förmedla relevanta forskningsresultat är ett utomordentligt exempel på god folkbildning. Hans noggranna och empatiska sätt att uttrycka sig har varit till stor hjälp för många föräldrar och därigenom tusentals barn.

Marta Cullberg Weston, Nacka, nomineras för att hon genom de tiotal böcker hon gett ut, empatiskt och respektfullt förmedlar sina psykologiska insikter, långa erfarenhet och stora kunskaper.

Mattias Lundberg, Umeå, nomineras för att han brunnit för psykologin som vetenskap och för psykologen som profession och ständigt verkat för att förnya synen på psykologi. Han värnar det vetenskapliga perspektivet och går gärna i klinch mot pseudovetenskapen och dess företrädare. Med respekt kan han tydligt föra diskussionen.

Petri Partanen, Östersund, nomineras för att han har satt den moderna skolpsykologin på kartan med sina böcker om lärande och elevhälsa och i sina föreläsningar runt om i landet. Han har lyckats förmedla kunskap inte bara till psykologer utan till kommuner, politiker, rektorer och förskolechefer.

Rikard Wicksell, Stockholm, en av grundarna av Sektionen för beteendemedicinsk smärtbehandling vid Karolinska Universitetssjukhuset, nomineras för att han genom sitt arbete på smärtkliniken, sin framstående forskning och sin nyligen utkomna bok på olika sätt ger de som lider av kronisk smärta möjlighet att skapa sig ett innehållsrikt och meningsfullt liv.

Sigvard Lingh, Uppsala, nomineras för att han arbetat länge inom området psykopati och dess effekter på mänskligt lidande.

Stefan Blomberg, Linköping, nomineras för att han på ett förtjänstfullt sätt lyfter medvetenheten kring mobbning på arbetsplatser, på individ, grupp och organisationsnivå, samt inte minst i form av att lyfta vuxenmobbningen i samhällsdebatten.

Taina Guldberg-Kjär, Göteborg, nomineras för sitt banbrytande arbete med att visa att ADHD kvarstår genom åren och för hennes kartläggning av hur odiagnostiserade funktionsnedsättningar inverkat menligt på livskvalitet genom hela livsloppet samt att behandlingsinsatser är meningsfulla även senare i livet.

Finalister

I slutet av sommaren presenteras de tre finalisterna här på sajten och i Psykologtidningen