Stora Psykologpriset 2017
Finalister

Priset går till en psykolog som genom sitt arbete bidrar till att förbättra människors livskvalitet och utveckla mänskliga resurser. Juryn har i år valt att uppmärksamma tre psykologer som tydligt bidragit till att förbättra livskvalitén för människor i särskilda situationer och med särskilda utmaningar. Det har dessutom skett inom områden som är lite uppmärksammade inom psykologin i allmänhet och i utbildning av psykologer.

 

     

CHRISTINA ERIKSSON


Christina Eriksson har valts till finalist utifrån sitt engagemang och arbete inom ett område som inte varit så uppmärksammat. Genom sin egen erfarenhet har hon tillfört en unik kunskap baserad på gemensam språklig förståelse av kultur och sammanhang.Hon har genom sitt engagemang främjat goda utbildningsvillkor för barn och unga med varierande hörselstatus/dövhet, bärare av hörapparat samt cochleaimplantat CI. Teckenspråket och talad svenska är två olika språkmodaliteter som möts och utvecklas genom henne till gagn för barn och ungdomar med hörselnedsättningar och dövhet.Christina har frambringat ny kunskap om döva elever med autism baserat på teckenspråkig förståelse av döva elevers uttryck, hon har utvecklat nya metoder vid Barnorienterad familjeterapi och hon har en omtalad utredningskompetens.
   

 

 

      

CLAUDIA FAHLKE

Professor Claudia Fahlke är en central gestalt både vad gäller forskning och praktik kring människor med missbruksproblematik. Hennes arbete ägnas en grupp som inte är särskilt uppmärksammad eller omnämnd men som kostar mycket både i mänskligt och personligt lidande och samhällsekonomiskt.

Claudia Fahlke inspirerar och engagerar alltid sina kollegor till att utveckla kunskapen inom missbrukspsykologi, ett område inom psykologin som är fyllt av utmaningar. Hon har genomdrivit flera initiativ för att akademisera området missbrukspsykolog t ex startat universitetskurser, masterprogram och inrättat specialistutbildning med inriktning mot missbruk. Som professor leder hon både nationellt och lokalt för att finna möjligheter till ökad samverkan och nytta i de insatser som ges inom missbruksvården att påverka. Hon sätter alltid brukarens behov i centrum och de tidiga förebyggande insatserna.

   

 

 

       

LIRIA ORTIZ

Liria Ortiz har vigt sitt liv åt samhällsengagemang och att arbeta med utsatta grupper såsom prostituerade, missbrukare och våldsutsatta kvinnor. Liria har skapat nya behandlingsmetoder för utsatta grupper och även spridit dessa till kollegor och övriga via utbildningar och handledning. Hon har skrivit flera uppskattade böcker om bland annat motiverande samtal, riktade både till professionella och till allmänheten, och svarar på läsarnas frågor i bland annat DN om relationer och personlig utveckling. Liria arbetar ideellt bland annat med hemlösa kvinnor samt internationellt, som i Uruguay i projekt som syftar till att hjälpa våldsutsatta kvinnor.

Liria sprider psykologisk kunskap på ett pedagogiskt och professionellt sätt. Hennes kloka, varma och mänskliga sätt att förmedla psykologisk kunskap är mycket uppskattad. Liria använder internet på ett kreativt sätt för att dela med sig av kloka tankar, råd och idéer.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsponsor