Om Stora Psykologpriset

Stora Psykologpriset instiftades år 2009 för att uppmärksamma psykologer som genom sitt arbete bidrar till att förbättra människors livskvalitet och utveckla mänskliga resurser.

Priset delas från och med år 2014 ut i regi av Sveriges Psykologförbund med Pearson Assessment som huvudsponsor.
Prissumman är på 50 000 kronor.
Totalt har över 120 nomineringar inkommit sedan priset instiftades och detta visar på bredden inom den moderna psykologin i Sverige.

Huvudsponsor

Tidigare vinnare

2014
Gerhard Andersson för att bidragit till att på vetenskaplig grund göra psykologiska behandlingsmetoder, både inom det psykologiska och det somatiska området, tillgängliga för alla.
Läs mer 

2013
Siv Boalt Boëthius för sitt mångåriga föregångsarbete som psykolog inom organisations- och grupputveckling samt terapi och området behandling av barn och unga:
Läs mer

2012
Aniko Bartfai för sina pionjärinsatser inom svensk neuropsykologi

2011
Malin Alfvén,  barn- och föräldrapsykolog

2010
Åsa Landberg, psykolog på Rädda Barnen.

2009
Eva Håkanson, katastrofpsykologisk expert inom Stockholms läns landsting