Stora Psykologpriset 2017
Juryn

Rebecca Grudin är legitimerad psykolog och arbetar med barn, vuxna och vårdpersonal som legitimerad psykolog och handledare vid Medicinsk psykologi på Karolinska universitetssjukhuset. Hon har tidigare arbetat på olika platser inom vuxenpsykiatrin. Hon har arrangerat flera psykologikongresser och har suttit i psykologtidningens redaktionsgrupp och Psykologförbundets studeranderåd. Rebecca blev årets Uppsalastudent 2009. 

Gerhard Andersson är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. Idag är han professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet och även verksam vid Karolinska institutet. Han forskar om internetbaserad behandling och psykologisk behandling och har publicerat mer än 500 vetenskapliga artiklar och är en av Sveriges mest citerade psykologer. Ändå hinner han med att arbeta som psykolog inom hörselvården och att åka skateboard. Vinnare av Stora Psykologpriset 2014.

Mattias Lundberg är legitimerad psykolog och docent i psykologi vid Umeå universitet där han också är studierektor för psykologprogrammen. Han har erfarenhet från psykiatri, arbetslivsinriktad rehabilitering och företagshälsovård. Mattias är flitigt förekommande i media och beskrivs som Sveriges tydligaste psykolog. Han är även författare och har skrivit nio populärpsykologiska böcker. Dessutom åker han runt i landet som föreläsare.

Katarina Forssen är legitimerad psykolog och har sedan lång tid arbetat med testutveckling. Idag är hon chef för testutvecklingen i Sverige, Norge och Danmark hos vår huvudsponsor Pearson Assessment. Hon har enda sedan 1995, på olika nivåer, varit chef för testutvecklingsverksamheten i företaget. Först i Sverige följt av Norge och Danmnark och så småningom hela Skandinavien, Tyskland, Nederländerna, Spanien och Frankrike och nu tillbaka som chef för utvecklingen av test i Sverige, Norge och Danmark.

Anders Wahlberg är legitimerad psykolog och ordförande i Sveriges Psykologförbund. Han har, utan uppehåll, haft förtroendeuppdrag i förbundet sedan 1994. Började sin psykologbana som skolpsykolog men har sedan slutet på 90-talet drivit företag, inom både arbets- och organisationspsykologi, företagshälsovård och vårdföretag. Han har även skrivit sju populärvetenskapliga böcker.