Psykologförbundets politiska program

I maj 2020 antog Psykologförbundets kongress ett nytt politiskt program.