Almedalsveckan är här och Psykologförbundet är på plats.  
Alla Psykologförbundets seminarier filmas och läggs ut här så att även du som inte är på plats i Visby kan ta del av dem. 

I mötet med radikaliserade patienter – hur ska vården agera?

Arrangör: Sveriges Psykologförbund
4/7 2017, 10:30 - 11:30
Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, "E30"
Radikalisering och våldsbejakande extremism är ett område som frekvent debatteras idag. Ungdomar som radikaliserats eller är sårbara för radikalisering kommer till sjukvården, där kunskapen om området är begränsat. Hur möter man detta i sjukvården och vad kan man göra?
Se filmen från seminariet här

Ungdomar, media och påverkan – vilket ansvar har olika intressenter för budskap till unga?

Arrangör: Sveriges Psykologförbund
4/7 2017 12:30 - 13:30
Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, "E30"
Informationsflödet till våra barn och ungdomar är idag gigantiskt. Flödet kommer via traditionella media, aktiv påverkan via marknadsföring och inte minst via sociala medier. Hur påverkas unga av de budskap de peppras med och vilket ansvar har intressenter och leverantörer?
Se filmen från seminariet här

Hbtq-kompetens – vad är det och behövs den?

Arrangör: Sveriges Psykologförbund i samarbete med Natur & Kultur
5/7 2017 10:30 - 11:30
Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, "E30"
Det borde vara självklart att psykologer och andra vårdgivare bemöter alla klienter respektfullt och jämlikt. Flera rapporter visar dock på brister. Behöver behandlaren ha kunskap om klientens livsvillkor? Kan vi öka hbtq-kompetensen utan att skapa ett ”vi-och-dem”-perspektiv?
Se filmen från seminariet här

Barns och ungas skolmisslyckanden - har vi kompetens och kunskap?

Arrangör: Psykologer i förskola och skola, PSIFOS,  i samarbete med Sveriges Psykologförbund
Dag: 5/7 2017 12:30 - 13:30
Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, "E30"
Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för ungdomars framtida möjligheter. Men fler och fler går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. Många lämnar skolan i förtid. Har skolan den kompetens som behövs för att möta de barn och unga som riskerar att hamna i skolmisslyckanden och utanförskap?
Se filmen från seminariet här

Ungas beställning till samhället

Arrangör: Sveriges Psykologförbund i samarbete med Psykisk Hälsa Huset
Dag: 5/7 2017 16:00 - 17:30
Psykisk hälsa Huset, Kinbergs plats 8
Psykisk ohälsa bland unga ökar. Politiker, professionella och myndigheter gör mycket som är bra men ofta i varsitt stuprör och utifrån vad de tycker behövs för barn och unga. Vad skulle ske om barn och unga, utifrån egna erfarenheter, fick möjlighet att skicka en beställning till samhället?
Se filmen från seminariet här

Anders Wahlberg

Förbundsordförande Anders Wahlberg finns på plats och deltar gärna även i andras seminarier. 

Kontakt för mer information

Susanne Bertman
Susanne Bertman

Kommunikations- och
Pressansvarig

0709 67 64 13

Susanne.Bertman
@psykologforbundet.se