Kvacksalveri
Vem ska man tro på?

Allt högre krav ställs på den offentliga vården i termer av tillsyn, integritet och patientsäkerhet. Samtidigt växer alternativa vårdbranscher fram utan regleringar, tillsyn eller integritetskrav.

Vi berättar våra innersta känslor, utan att ens ta reda på att alla former av sekretessregler saknas.

Kvacksalveri Håll koll på titlarna

Låter du en lekman operera ditt ben eller behandla din diabetes? Nej det är inte troligt. Men det som är så självklart när det gäller fysisk sjukdom gäller inte vid psykisk ohälsa.

Vem som helst får idag behandla och ställa diagnos vid psykisk sjukdom. Patienter som utsätts för alternativa behandlingar riskerar att inte få den hjälp de behöver. 

Psykologförbundet vill varna för kvacksalveri och de problem som det för med sig. Dagligen drabbas människor till följd av en otillräcklig rättslig reglering av psykologlegitimationen och psykologiska verksamhetsområden.

Psykologförbundet kräver att:

 • Det i skolan ska finnas minst en psykolog per 500 elever.
 • Det finns tillgång till psykolog på varje vårdcentral – genom avtal
  eller anställning.
 • Det inom primärvården finns en psykolog per 5 000 invånare
  i samtliga landsting och regioner.
 • Psykologisk utredning och behandling ingår i basutbudet
  för vårdvalet i samtliga landsting och regioner.
 • Psykologer skriver sjukintyg inom området psykisk ohälsa.
 • Den specialistutbildning och specialistbehörighet som idag
  handhas av Sveriges Psykologförbund blir statligt reglerad.
 • Specialisttjänster med utökat ansvar inrättas för psykologer inom
  den psykiatriska vården.
 • Psykologers kompetens och psykologisk behandling blir tillgänglig
  även för patienter inom den psykiatriska slutenvården.
 • Titelskyddet för psykologer förstärks och utvidgas för att skydda
  allmänheten mot skador som riskeras vid oseriös yrkesutövning
  inom området psykisk ohälsa.
 • Legitimation införs som behörighetskrav för att utöva yrket som
  psykolog inom all hälso- och sjukvårdsverksamhet även utanför
  offentlig verksamhet.