Tänk nytt kring psykiatrin!

Sveriges Psykologförbund har tagit fram en rapport med förslag som kan bidra till en bättre organisation för psykiatrin i Sverige.

Patienten i centrum, ökad tydlighet i yrkesrollerna, öppen och transparant vård. Det är några av ingredienserna i det förslag på organisationsmodell som förbundet tagit fram för att inspirera till nytänkande i psykiatrin. Vad är det som kännetecknar bra respektive mindre bra samarbete? Hur kan vården organiseras efter patienten istället för tvärtom?