Almedalsveckan 2019

Sveriges Psykologförbund arrangerar ofta seminarier i frågor som är viktiga för förbundets medlemmar. Bland annat har styrelseledamöter, medlemmar, sakkunniga, med- och motståndare i många år hjälpt till att lyfta fram vikten av psykologer och psykologisk kompetens för samhället under det som kallas Almedalsveckan.

 

- Under Almedalsveckan har förbundet möjlighet att sätta frågor på kartan för personer och organisationer som vi vanligen inte når och som är viktiga för att uppnå förändring, säger Ulrika Sharifi, förste vice ordförande för Psykologförbundet, som kommer att vara på plats i Visby. Ett exempel är seminariet som handlar om psykologi och klimat och där paneldeltagarna samtalar kring hur psykologisk kompetens kan bidra i samhällsomställningen som krävs för att nå klimatmålen.

Almedalensveckan är en mötesplats för politik, demokrati- och samhällsfrågor. Det har hållits politiska tal i Almedalsparken i Visby sedan 1968 och de senaste 15 åren har antalet organisationer och personer som deltar i de öppna samtal och de seminarier som äger rum under veckan bara ökat och ökat. 2018 bestod veckan av 4 311 genomförda evenemang som pågick under åtta dagar mellan den 1 juli till den 8 juli. Drygt 45 000 personer deltog och under partiledartalen närvarade totalt 18 300 personer.

I år arrangeras tre seminarier av Psykologförbundet och ytterligare tre av förbundets föreningar och nätverk. Sveriges Psykologförbund kommer vara på plats under Almedalsveckan och den 1-2 juli bjuder vi in till följande seminarier.

 

Seminarier 

Seminarierna filmas och kan ses dagen efter här och på Youtube. 

Samhällets inköp av coachtjänster ökar. Vad får man? Kan man lita på att coachen har rätt kompetens?

 

Bryr vi oss om de minsta barnen? Små barns hälsa och livsvillkor i Sverige idag

 

Vad ska styra kriminalpolitiken - ekonomi, människosyn eller politiska vindar?

 

Måste unga bli sjuka för att få rätt stöd?

 

Tur eller skicklighet om du får träffa en psykolog när du behöver?

 

Vad kan psykologin göra för klimatet?

 

Ulrika Sharifi, vice ordförande i Sveriges Psykologförbund, deltar i paneldebatt

 

Andra evenemang 

Hälsofrukost med Saco hälso-och sjukvård
Tid: 
3 juli 07.30-08.30
Plats: 
Slottsterassen 6

 

Representanter för förbundet deltar i dessa seminarier:

Elinor Schad, andre vice ordförande kommer delta i seminariet: Från floskler till lösningar – kan digitaliseringen minska psykisk ohälsa hos barn och unga?
Tid:
 3 juli 09.00-10.00
Plats: 
Biskopsgatan 1

 

För kontakt och mer information

Susanne Bertman 
Pressansvarig
070- 9676413