Arbetsförmedlingen

Här hittar du löpande information om neddragningarna på Arbetsförmedlingen.

2019-03-28

Anders Wahlberg, ordförande för Sveriges Psykologförbund, skriver en artikel på Dagens Arena tillsammans med ordföranden för Sveriges Arbetsterapeuter, Akademikerförbundet SSR samt Fysioterapeuterna – Glöm inte bort dem som står längst från arbetsmarknaden i syfte att påverka opinionen.

2019-03-25

Parterna sitter nu i intensiva förhandlingar för att ta fram kretsar och detta arbete beräknas vara klart under veckan.  Vidare har parterna enats om att separera varselprocessen och reduceringen av att antal kontor. Detta innebär att myndighetens omställning kommer ske i två steg; först hanteras uppsägningsprocessen varefter arbetet med att successivt reducera antal kontor kan påbörjas.

Den 22 mars var deadline för marknadsområden att ”konstatera övertalighet” för funktion och ort. Nästa steg är att parterna fastställer övertaligheten vilket sker via förhandlingar på central nivå inom myndigheten. Planerad expansion av AF Kundtjänst kommer att tidigareläggas för att minska övertalighet. Det pågår  förberedelser inom AF Kundtjänst för att snarast möjligt kunna ta emot ett stort antal arbetsförmedlare från lokala AF-kontor.   

Enligt nu gällande tidsplan kommer själva uppsägningsförhandlingarna att påbörjas inom en 14 dagars period och fortsätta april månad ut.

2019-03-18

Arbetsförmedlingens regiondirektörer och avdelningschefer har nu beslutat om budget för 2019. En omfördelning av medelstilldelningen har skett mellan marknadsområdena. Syftet är att fördela neddragningarna så jämnt som möjligt och att ge förutsättningar för en så bra verksamhet som möjligt, enligt generaldirektör Mikael Sjöberg. Den reviderade budgeten som nu går ut till marknadsområdena innebär nästan en halvering av antalet anställda i regionerna och även en halvering av antalet arbetsförmedlingskontor. Kundtjänst ska däremot öka antalet medarbetare från 800 till 1 500 personer. Myndigheten kommer fortsatt att satsa på IT-utveckling och digitala självservicetjänster.